Loading...

Mesterskaber

Udtagelseskriterier for NM, EM og VM i Cross-sæsonen 2018/19

05. september 2018 · Jeppe Weinreich

Overordnet perspektiv ift landsholdsudtagelser
Alle udtagelser i landsholdsregi tager udgangspunkt i en ambition om at være konkurrencedygtige i et internationalt perspektiv. Det betyder bl.a. at vi har ambitiøse sportslige målsætninger, at vi bidrager til udviklingen af atletikken i international sammenhæng, at vi hele tiden arbejder for at gøre atletikken interessant for vores omverden.

Derudover er det vigtigt at se vores landsholdsarbejde som et vigtigt led i vores langsigtede talentudvikling – det er via udtagelse til et junior-/ungdomsmesterskab og/ eller debut til et senior-mesterskab, at vigtige erfaringer med international konkurrence skal opnås.

Generelt om Cross-udtagelseskriterier i 2018/19-sæsonenI perioden primo – medio sep. 2018 udpeges en VMXC’19 senior-bruttotrup på op til max 15 løbere mhp at afstemme målsætninger, deltagelse i træningslejre, samlinger og en konkurrenceplan frem mod VMXC 2019 i Aarhus.  

Trials og iagttagelsesløb: Efter EMXC’18 forhåndsudtages løbere til VMXC’19 og evt. ledige pladser besættes efter trial-løb til DM i Cross. Ligeledes bliver der et vigtigt trial-løb til Cross National Skanderborg mhp udtagelse til EMXC’18, mens Cross National Korsør bliver et iagttagelsesløb til NMXC’18.

I forbindelse med wild card-udtagelse vil der blive foretaget en helhedsvurdering af den enkelte løber som bl.a. baserer sig på flg. parametre:

-          Nuværende og tidligere præstationsniveau (= placering) i cross-sæsonen kombineret med præstationer på cross-relevante bane- eller landevejsløb.

-          Målrettet og struktureret træning frem mod EMXC 2018 og VMXC 2019.

-          Præstationer til iagttagelsesløb og trials sammenholdt med den træningsmæssige progressionsplan

-          At der ikke er skader og/ eller sygdom som begrænser en optimal præstation til det givne mesterskab

-          At den enkelte løber kan bidrage til en god holdånd på landsholdet


Endelig skal det bemærkes, at der er en brugerbetaling på kr. 2500,- ifm mesterskabsdeltagelse i udlandet. Det er en brugerbetaling, som faktureres løbernes hjemklubber og d.v.s. at løberne ikke selv skal finansiere brugerbetalingen. Se venligst særskilt notat om brugerbetaling til udenlands mesterskabsdeltagelse på DAFs hjemmeside.

Processen fra udmelding af udtagelseskriterier til endelig udtagelse

DAFs elitestab udpeger en VMXC’19 senior-bruttotrup på baggrund af flg. kriterier: - cross-resultater fra 2017/18-sæsonen; - resultater fra cross-relevante bane- og landevejsløb i 2018; - prioritering af en målrettet cross-satsning frem mod VMXC 2019

Senior-løbere udenfor den udpegede bruttotrup, U20- og U23 løbere har mulighed for at komme i betragtning til endelig udtagelse via iagttagelsesløbet op til NMXC’18 samt trials op til EMXC’18 og VMXC’19.

Specifikt vedr. mixed relay ligger det på forhånd fast, at der udpeges et særligt mixed relay-bruttohold som følger en særlig forberedelses- og konkurrenceplan mhp formtop til VMXC’19. Løbere der gerne vil satse på mixed relay til VMXC’19 opfordres til at sende en interessetilkendegivelse til landstræner Heidi Whitehead.

Med ønsket om at sikre en optimal udtagelsesproces frem mod VMXC 2019 vælger senior-bruttotruppen en repræsentant som inddrages i udtagelsesprocessen, dog uden stemmeret. Repræsentanten kan ikke være landsholdsaktiv, men skal have godt kendskab til eliteløb og landsholdsdeltagelse.

NMXC, Island d. 10. nov. 2018

Forventede rejsedage:

8.-11. november 2018

 

Holdstørrelse:

Forventeligt vil vi gå efter at udtage op til 20 løbere i de fire klasser til NM:       - Dame-junior (ca. 4,5 km); dame-senior (ca. 7,5 km); herre-junior (ca. 6 km); herre-senior (ca. 9 km).

 

Bemærkninger:

NM ligger tidligt i sæsonen og derfor vægtes iagttagelsesløbet højt ift den endelige udtagelse af løbere udenfor VMXC-seniorbruttotruppen. 

 

Brugerbetaling:

kr. 2500,- som faktureres til løberens hjemklub

 

Udtagelse:

Ti d. 30. oktober 2018

 

Grundlag for udtagelse:

- Iagttagelsesløb til Cross Nationals Korsør d. 27. okt. 2018

- Nuværende og tidligere præstationsniveau i cross-sæsonen kombineret med præstationer på cross-relevante bane- eller landevejsløb

- Individuel helhedsvurdering afstemt med DAFs elitestab

 

EMXC, Holland d. 9. december 2018

Forventede rejsedage:

7.-10. december 2018

 

Holdstørrelse:

Forventeligt vil vi gå efter at udtage op til 24 løbere fordelt på de 7 klasser til EMXC 2018: - U20 kvinder (ca. 4 km); U23 kvinder (ca. 6 km); Senior-kvinder (ca. 8 km); U20 herrer (ca. 6 km); U23 herrer (ca. 8 km); Senior-herrer (ca. 10 km); Senior mixed relay (4 x 1 rund á ca. 1,5 km)

 

Bemærkninger:

Løbere i VMXC’19 senior-bruttotruppen, der 1) har minimum ét godt cross-resultat fra 2018/19 cross-sæsonen og 2) viser forventet formudvikling, skal påregne at blive udtaget til EMXC 2018. Derudover skal det bemærkes, at Cross Nationals Skanderborg også har status af at være EA Permit, og dermed er forventningen, at der bliver et stærkt internationalt felt.  

 

Brugerbetaling:

kr. 2500,- som faktureres til løberens hjemklub

 

Udtagelse:

Ti d. 27. november 2018

 

Grundlag for udtagelse:

- Trials til Cross Nationals/ EA Permit Skanderborg d. 24. november 2018, hvor placeringerne nr. 1-4 udløser EM-udtagelse

- Wild card udtagelse baserer sig på evt. NMXC’18 præstation og en individuel helhedsvurdering afstemt med DAFs elitestab.

 

 

VMXC, Danmark d. 30. marts 2019

Forventede rejsedage:

28.-31. marts 2019

 

Holdstørrelse:

Forventeligt vil vi gå efter at udtage fuldt hold i de 5 klasser til VMXC 2019: - U20 kvinder (ca. 6 km); Senior-kvinder (ca. 10 km); U20 herrer (ca. 8 km); Senior-herrer (ca. 10 km); Senior mixed relay (4 x 1 runde á ca. 1,5 km)

 

Bemærkninger:

Løbere i VMXC’19 senior-bruttotruppen, der 1) har præsteret et godt resultat til EMXC 2018 og 2) viser forventet formudvikling, forhåndsudtages til VMXC 2019. Øvrige ledige pladser i senior-klasserne og til U20 vurderes ud fra de skitserede helhedsbetragtninger og iagttagelsesløb til DM Cross i Roskilde d. 9. marts 2019.

 

Brugerbetaling:

2500 kr., som faktureres til deltagerens klub.

 

Udtagelse:

Ti d. 12. marts 2019

 

Grundlag for udtagelse:

 - EMXC 2018 i Holland,

- Trials til DM Cross i Roskilde d. 9. marts 2019;

 

Yderligere information

Er der brug for yderligere information eller afklarende spørgsmål kan nedenstående kontaktes:

Heidi Whitehead, landstræner m/l: mobil 23845544

Piotr Haczek, cheflandstræner: mobil 21195647

Bo B. Overgaard, elitechef: mobil 51230108

© Copyright Dansk Atletik Forbund