Loading...

Mesterskaber 2020

OL 2020

20. januar 2020 · Christian Jørn

Tokyo, Japan - 31. juli til 9. august 2020

 • Dato: 31. juli til 9. august 2020
 • Sted: Tokyo, Japan. OL pre-camp i Chiba, Japan op til OL.
 • Forventede rejsedage: 19. eller 22. juli til 10. august 2020
 • Kvalifikationsperiode: 
  • Maraton + 50 km. RW: 1. januar 2019 til 31. maj 2020.
  • 10.000 m + 20 km. RW + mangekamp + stafet: 1. januar 2019 til 29. juni 2020.
  • Alle øvrige discipliner: 1. maj 2019 til 29. juni 2020.
 • Udtagelsesdato: Se længere nede under "Udtagelsesdatoer".

 

KVALIFIKATIONSSYSTEM

IOC og World Athletics har udarbejdet det internationale kvalifikationssystem som også er gældende for de danske atleter. En engelsk version af dette kan findes via dette link:

> LINK: QUALIFICATION SYSTEM – GAMES OF THE XXXII OLYMPIAD – TOKYO 2020 

Det du læser i dette dokument, er således alene en oversættelse / fortolkning af det internationale kvalifikationssystem, og skulle der være afvigelser, vil det internationale kvalifikationssystem være gældende, dog med undtagelse af, at det fortsat alene er DAF´s Elitechef der indstiller DAF-atleter til udtagelse og at han kan fravige de opstillede krav, samt at det fortsat alene er DIF's bestyrelse der på baggrund af DAF´s indstilling, udtager atleter til OL-2020 i Tokyo. 

 1. Maksimalt 1900 atleter fra atletik, kan deltage ved OL-2020. Derfor anvendes der et ”Target #” for hver af de i alt 48 atletik discipliner ved OL. Dette varierer imellem de forskellige discipliner og er fastsat af WA/IOC.
 2. Atlet kvoter, generelt max. tre fra hver nation til start og max et hold pr. nation i stafetløb.
 3. Olympic Charter mm. Alle atleter skal underskrive det Olympiske Charter for at kunne deltage i OL. Derudover gælder en række andre forhold omkring nationalitet, alder, antidoping og manipulation mv.
 4. Kvalifikationsmåder. Der er overordnet 2(3) måder at kvalificere sig til OL 2020 på:
  1. Klare / opfylde de objektive krav fastsat af WA/IOC (se herunder)
  2. Kvalifikation via placering på World Rankings ift ”Target #” i aktuel disciplin. (Kvotepladser).
  3. Universality Places (nationer uden kvalificerede atleter)
 5. Udover de nævnte kvalifikationsmåder er der som normalt en række andre særlige krav man skal være opmærksom på: Vind, håndtider, mixed events, indendørs resultater, oversized track samt regler for maraton, Race walk og Stafet.
 6. Bekræftelses proces for kvotepladser (World Ranking):  I perioden fra den 1. til 5. juli vil WA fordele evt. ikke brugte kvotepladser i hver disciplin til den/de næste atlet(er) på World Rankings è det er således først i denne periode at de sidste OL-pladser fordeles.

 

DISCIPLINER, OBJEKTIVE KRAV OG TARGET #

Objektive Krav Og Targets

STAFET: Kun 16 hold vil blive kvalificeret i hver disciplin. Nærmere oplysninger om dette kan hentes hos Landstræner, Mikkel Larsen.

 

GYLDIGE KONKURRENCER

Kvalificerende resultater skal være opnået i konkurrencer arrangeret eller sanktioneret af IAAF/WA, European Athletics eller et nationalt forbund under IAAF/WA regler.

 • Atleter skal være medlem af klub/forening under Dansk Atletik.
 • Øvrige krav – se det internationale kvalifikationssystem.

 

UDTAGELSESKRITERIER

De nationale krav i forhold til en egentlig udtagelse til OL-2020 er aftalt mellem DAF og DIF. Det er som tidligere nævnt, alene DIF´s bestyrelse der i henhold til DIF´s love, udtager atleter til OL, som DAF´s Elitechef har anmodet om, og som via DIF´s administration, er blevet indstillet til at blive udtaget.

 

UDTAGELSESDATOER

Atleter der opfylder de objektive krav fastsat af WA/IOC vil i udgangspunktet løbende blive indstillet af DAF´s Elitechef til udtagelse af DIF´s bestyrelse. Derudover vil de sidste udtagelser til OL-2020 ske primo juli 2020, afhængig af hastigheden i processen omkring re-allokering af ikke brugte kvotepladser fra World Rankings af den 1. juli 2020.

Sidste dato for udtagelser er den 6. juli 2020.

 

ALDERSGRÆNSE

Se det internationale kvalifikationssystem.

 

STAB

 • Head of Delegation: Bo Overgaard
 • Team Leader:Lars Nielsen
 • Øvrige stab: Afventer udpegelse

 

BRUGERBETALING

Der er i udgangspunktet ikke brugerbetaling ifm. udtagelse og deltagelse i OL-2020, der tages dog her et forbehold ift. deltagelse i OL-pre camp.

 

AFSLUTTENDE NOTE

Skulle der være tvivl om fortolkningen af ovenstående, bedes man rette henvendelse til Team Leader, Lars Nielsen, på larsnielsen@mymacmail.com

 

 

 

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund