Loading...

DAF's Børne-ungekomite

Børne- ungekomiteen

15. april 2015 · Henriette Leth Nielsen

Komiteen er fagligt rådgivende organ for bestyrelse, udviklingskonsulenter og administration i forhold vedrørende børn og ungdom i dansk atletik og motion.

Børne-ungekomiteen skal varetage DAF Forbundsmappe vedrørende børne- og ungdomsforhold, og har beslutningskompetence for afsnit 12, (11) og 15 i DAF Forbundsmappe.

Komiteen er fagligt rådgivende, og har til opgave at sikre, at aktiviteter og tiltag igangsat af komiteen eller tilknyttede projektgrupper sker i overensstemmelse med DAF's Strategiplan og budget.

Komiteen refererer til DAF's bestyrelse og har udviklingskonsulent Morten Nielsen som administrativ kontaktperson.

Børne-ungekomiteen varetager bl.a.:

• Børne- & ungdomskonference
• Projektplaner og detailbudget, der understøtter vedtagne målsætninger i Strategiplan
• Opgaver omkring stævnekalender og mesterskaber 

Læs om komiteens medlemmer mm. HER, og se komiteens samlede kommissorie

Du kan læse mere om DAF's overordnede politikker, mål og strategier i Strategiplan 2014-2016.

© Copyright Dansk Atletik Forbund