Loading...

DAF Børne- og ungekomite

Børne- og unge komite

15. april 2015 · Henriette Leth Nielsen

B&U-udvalget er rådgivende organ for bestyrelse, udviklingskonsulenter og administration omkring løbende udvikling af DAF's børne- og ungdomspolitik.

Komiteen er fagligt rådgivende, og har til opgave at sikre, at igangsatte aktiviteter og tiltag for børn og ungdom i dansk atletik og motionsker i overensstemmelse med DAF's Strategiplan.

Komiteen har desuden beslutningskompetence for afsnit 12, (11) og 15 i DAF Forbundsmappe.

Komiteen refererer til DAF's bestyrelse og har udviklingskonsulent Morten Nielsen som administrativ kontaktperson.

Børne- og ungdomsudvalget varetager bl.a. følgende opgaver:

• Afholdelse af Børne- & ungdomskonference
• Deltagelse i nordisk børne- og ungdomssamarbejde og repræsentation i årligt nordisk B&U-leder netværksmøde
• Udarbejdelse af projektplaner og detailbudget der understøtter de vedtagne målsætninger i Strategiplan

Du kan læse mere om DAF's overordnede politikker, mål og strategier i Strategiplan 2014-2016.

© Copyright Dansk Atletik Forbund