Loading...

Elitechef, Bo B. Overgaard:

Hvad er meningen...med 2020 sæsonen?

01. april 2020 · Torben Dan Pedersen

- Klumme skrevet af Bo B. Overgaard, Elitechef i Dansk Atletik

"Hvad er meningen..."-klumme-formatet skal give plads til de ting der kræver lidt flere ord og forklaringer samt skabe transparens omkring arbejdet i Dansk Atletik og den danske atletik. Se klumme-serien her]

 

Åbent brev fra Dansk Atletik:

Inden for vores atletik-familie er vi normalt vant til at have en ganske tætpakket stævnekalender, som er besluttet i god tid. Det er også normalt, at det er en meget vanskelig koordineringsøvelse at terminslægge vores mange stævner og mesterskaber. Det er det, fordi vi har rigtig mange forskellige discipliner, mesterskaber og aldersgrupper at tage hensyn til. Derudover må vi også erkende, at vi i vidt omfang er en atletik-familie som består af ”Tordenskjolds soldater”, dvs. at det i vidt omfang er de samme personer og klubber, som står for B & U-stævnerne, de mindre tirsdags-stævner, DM-arrangementer mv. Og for at det ikke kan være nok, så er det også de samme folk som vi har brug for til atletik-relaterede events som fx Skole OL og Royal Run.

Hvad der tidligere har været ’normalt’ gælder imidlertid ikke længere for denne 2020-sæson. Ligesom resten af verden er blevet ramt af Covid-19, er vi i sportens verden nødt til at forholde os til denne krisesituation. Fra Dansk Atletiks side har vi i de seneste uger haft fokus på den umiddelbare krisehåndtering og kommunikation omkring konsekvenser for vores atleter, trænere, klubber og arrangører. Én af de største udfordringer har været at skaffe overblik; vel at mærke i en situation, som ingen af os nogensinde før har stået i. Regeringer og myndigheder rundt om i verden har aldrig prøvet noget lignende i dette omfang. Det har IOC eller de internationale specialforbund heller ikke. Det har Team Danmark, DIF eller os i Dansk Atletik slet ikke. Om end vanskelighederne er store og at der p.t. er masser af ubesvarede spørgsmål vedr. de sportslige såvel som økonomiske konsekvenser i halen af Covid-19 krisen, så forsøger vi i Dansk Atletik at opstille nogle scenarier, som vi kan navigere efter i den kommende tid. Det gælder ikke mindst ift vores stævnekalender og mesterskaber. Det følgende kan forhåbentlig give et vist indblik i det ’maskinrum’ som vi lige nu sidder i ift. den kommende stævneplan.

 

VEDR. VARIGHED AF RESTRIKTIONER OG BEGRÆNSNINGER FOR VORES FORENINGER OG ARRANGØRER

For det første skal det være helt klart, at vi følger regeringens og myndighedernes anbefalinger og påbud ift alle vores foreningsbaserede aktiviteter. Det betyder også, at vi p.t. ikke kan gennemføre fællestræning ude i klubberne, holder møder m.v. frem til d. 13. april 2020.

Betyder det så, at vi kan planlægge efter, at genoptage træning og gennemføre stævner fra d. 14. april? Det helt korte svar på dette oplagte spørgsmål er ’nej, det er nok for tidligt eller optimistisk’. Det skal naturligvis understreges, at DAF ikke på nogen måde vil gøre sig klog på en sundhedsfaglig vurdering af, hvor længe der er behov for at begrænse smittekæderne ift Covid 19; men alt andet lige er de fleste sundhedsfaglige eksperter enige om, der vil være stor smitterisiko resten af april og sandsynligvis også ind i maj. Og som vi har set i de seneste uger, er det vores politikere, som træffer beslutningerne vedr. restriktioner og påbud.

Lang historie kort: DAFs sekretariat arbejder p.t. ud fra det scenarium, at vi vil være påvirket af diverse restriktioner også efter påske. Vi anser det også som sandsynligt, at stævner og arrangementer i maj måned vil være vanskelige at gennemføre ud fra den viden, vi har pr. d.d.

 

 

VEDR. AFLYSNINGER OG UDSÆTTELSER

I forlængelse af ovenstående har DAF også det udgangspunkt, at vi gerne vil agere med rettidig omhu. Det betyder, at vi IKKE vil vente til sidste øjeblik med at tage de svære beslutninger. Om end vi alle er i en krisesituation, som ingen af os har prøvet før, så er det fortsat et godt princip, at vi tænker os godt om, inden de store beslutninger skal tages.

Og blot for at give et par meget konkrete eksempler: Copenhagen Maraton/ DM Maraton var terminslagt til d. 17. maj 2020. Royal Run var terminslagt til d. 1. juni 2020. For begge arrangementers vedkommende var der nogle helt afgørende deadlines af praktiske, logistiske og økonomiske forhold, som ikke kunne overskrides, hvis vi skulle holde fast i den oprindelige terminslægning. Samlet set turde vi ikke tage afsæt i det mest optimistiske bud på, at vi alle vender tilbage til ’normalen’ efter påske – derfor blev vi enige med alle parter om, at Copenhagen Maraton aflyses, DM Maraton rykkes til d. 27. sep. 2020 (sammen med HC Andersen Maraton), Royal Run udsættes til d. 6. sep. 2020)

For mindre stævners vedkommende i april og maj 2020 kan de lokale arrangører muligvis godt afvente nærmere ift. regeringens og myndighedernes udmeldinger til efter påske. Det kommer helt an på stævnets karakter. Uanset hvad, så vil DAF’s sekretariat foretage en opfølgende kontakt til alle lokale arrangører af stævner og arrangementer i april og maj med fokus på rådgivning omkring alle forhold i denne uvante situation for os alle.

 

VEDR. PRIORITERING AF DM-ARRANGEMENTER OG STÆVNEKALENDER I ØVRIGT

I en tætpakket stævnekalender er det urealistisk, at vi kan finde nye og senere terminsdatoer for alle stævner og arrangementer i april og maj. Og her er der umiddelbart tre vigtige perspektiver, som DAF’s sekretariat tager afsæt i:

  1. Af de respektive DM-arrangementer prioriteres først og fremmest Store DM, jf at det spiller en vis rolle for vores atleters muligheder for kvalifikation til OL. Konkret afventer DAF at høre nærmere fra IOC og World Athletics vedr. konsekvenser af OL 2020-udsættelsen ift.  kvalifikationskriterier. Når vi ved mere om dette vil vi tage en høringsrunde vedr. evt. ny termin med dels landstrænerne og dels arrangørklubben i Odense.
  2. Mht. øvrige DM-arrangementer arbejder DAF’s sekretariat p.t. på højtryk for at finde løsninger på de afledte konsekvenser af hele den nuværende krisesituation. Fx er det en afledt konsekvens af udsættelsen af Royal Run til d. 6. sep. 2020, at DM 10 km også er udsat til d. 6. sep. 2020. For nogle af de andre DM-arrangementer kan det være sværere at finde en alternativ termin, jf at vi arrangørmæssigt i vidt omfang udgør ’Tordenskjolds soldater’. Dette blot for at være åben og ærlig omkring det forhold, at det kan være nødvendigt med deciderede aflysninger af et eller flere DM-arrangementer i 2020.
  3. Normalt koordinerer DAF terminslægningen af mesterskabs-stævner i tæt samspil med de respektive komitéer og udvalg (Børn & Unge, Seniorkomitéen, Masterskomitéen, Ultraløb og Trail) samt elitestaben. I det aktuelle arbejde med at prioritere og evt. finde nye terminer for vores mange mesterskaber er det imidlertid ikke muligt at samle alle interessenter til én samlet løsning eller plan for denne 2020-sæson. Det betyder, at DAF’s sekretariat i den aktuelle situation vil varetage koordineringen og prioriteringer med reference til bestyrelsen. I praksis kommer det til at foregå på den måde, at DAF’s sekretariat søger sparring og høringssvar fra de primære interessenter til det givne mesterskab inden endelig beslutning bliver taget.

 

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Vi håber, at ovenstående har givet en vis indsigt i de udfordringer, dilemmaer og prioritereringer, som vi aktuelt sidder med i atletik-familien i forhold til mesterskaber, stævner og arrangementer i vores stævne-kalender.

I og med at den internationale stævne-kalender for 2020 i skrivende stund er ved at blive ”omskrevet” ganske markant, er det vigtigt for DAF, at vi ikke træffer endelige beslutninger omkring fx Store DM og øvrige prioriterede stævner førend vi ved noget mere om fx OL-kval. Aktuelt planlægger European Athletics fortsat efter at EM 2020 skal afvikles ultimo aug. 2020, men det er med visse forbehold, og derfor følger vi hele situationen og udviklingen meget nøje fra DAF’s side.

Summar summarum: I denne alvorlige krisesituation, er det vigtigt, at vi kommunikerer omkring vores tiltag, overvejelser, dilemmaer og udfordringer. Muligvis kan der komme nye restriktioner og anvisninger fra myndighedernes side, som påvirker sporten generelt og os i atletikken specifikt. Hvis det sker, vil vi i udgangspunktet tage afsæt i de scenarier og overvejelser, som vi har beskrevet i dette ’Åbne brev.’

 

Bo B. Overgaard / 30. marts 2020

 

_________________

 

Opdatering: pr. 30. marts er der netop kommet ny information ud omkring OL. OL er planlagt til at blive afholdt den 23. juli - 8. august 2021. I den sammenhæng rykkes VM Atletik 2021 til 2022. Læs mere her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund