Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Forbundet forbereder sig på at kunne åbne op på stadions igen

19. april 2020 · Christian Jørn

Efter en lang periode med restriktioner og masser af alternativ træning, har Dansk Atletik i den senere tid forberedt sig på den dag, hvor vi igen kan afvikle træning og stævner på stadion.

- Det følgende er skrevet af Dansk Atletiks Elitechef, Bo B. Overgaard. 

 

DE SENESTE UGERS ARBEJDE

Med det udgangspunkt at vi fra atletikkens side bakker op om myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger for at komme Covid-19 smittespredningen til livs, kan Dansk Atletik ikke se andet, end at disse anbefalingerne kan fungere sammen med træning på atletikstadions. Det er klart, at det ikke kun er atletikken, som har ønsker om at få adgang til træningsfaciliteter, og derfor er vi også gået sammen med andre udendørs-idrætter ift at finde forskellige løsningsmodeller som kan holdes inden for myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger. 

For Dansk Atletik er det afgørende vigtigt, at vi ser på vores aktiviteter mere nuanceret, og ikke bare bliver ved med at holde lukket pr. automatik. Vi mener, at det er vigtigt for vores atleter og klubber, at vi i første omgang igen får mulighed for træning på vores respektive stadions, og derefter må vi arbejde med forskellige scenarier ift stævneaktivitet. 

Når der kommer nye udmeldinger fra DIF og/ eller myndighederne, så er Dansk Atletik også klar med atletik-specifikke retningslinier til klubberne.

 

SCENARIER FOR STÆVNEAKTIVITET

Statsministeren har før påske meldt ud, at der er forbud mod ’større forsamlinger’ frem til ultimo aug. 2020. Vi ved dog endnu ikke, hvordan ’større forsamlinger’ skal defineres nærmere. Er det mere end 100 personer? Er det mere end 1000 personer? At få dette præciseret nærmere er ikke uden betydning ift vores kommende stævneaktivitet. 

Fra sekretariatets side arbejder vi derfor med forskellige scenarier, afhængig af hvordan myndigheder og regeringen melder ud i den kommende periode. D.v.s. vi forbereder os på, at vi kan afholde mindre stævner/ konkurrencer i enkeltdiscipliner, som ikke kræver det store set-up, og hvor vi kan gøre det inden for rammen af max 10 personer forsamlet. Vi opererer også med muligheden for at atleter/ klubber kan konkurrere mod hinanden i et virtuelt set-up på tværs af landet. Hvis vi får mulighed for at forsamles fx op til 100 personer, er der flere af vores mindre stævner som kan gennemføres, men ikke Store DM eller andre af de lidt større stævner. I det scenarium vil Dansk Atletik strække sig meget langt for at finde en alternativ form at gennemføre Store DM på – måske ved at strække konkurrencerne over en længere periode (fire dage eller fem dage i stedet for en komprimeret weekend). Tilsvarende prioriterer Dansk Atletik at vi får afviklet DMU, og også her må vi forberede et evt. alternativt format, hvis der er begrænsninger ift forsamlingsantal og/ eller sundhedsmæssige restriktioner. Endelig er det allerede nu klart, at det ikke er muligt at afvikle en indledende DT-runde; i stedet arbejder vi på at finde et format til én stor DT-finale, hvor vi nu har alle muligheder for at tænke i alternative baner ift et attraktivt format. 

For god ordens skyld skal det nævnes, at landstrænerne bliver involveret som en vigtig høringspart ift Store DM, DT og DMU, lige så vel som sekretariatet er i tæt dialog med arrangørklubberne. Tilsvarende stiller sekretariatet sig til rådighed og/ eller er selv opsøgende ift øvrige stævnearrangører – vi kan jo alle se, at der er behov for at revidere den oprindelige stævnekalender for 2020, og derfor er der behov for en koordineret indsats, hvor sekretariatet p.t. arbejder på at få et nærmere overblik – det gælder både ift terminsdatoer og det gælder ift myndighedernes anbefalinger og restriktioner. 

 

/Elitechef, Bo B. Overgaard d. 18. april 2020

© Copyright Dansk Atletik Forbund