Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Kompensationsordning forlænges til 31. august og deltagerbetingelsen ændres til 350 deltagende

19. april 2020 · Christian Jørn

Kompensationsordningen for arrangementer som følge af COVID-19 forlænges til den 31. august og grænsen for deltagerantal ændres fra 1000 til 350 med tilbagevirkende kraft.

Regeringen har i løbet af de seneste måneder tilbudt flere kompensationsordninger og hjælpepakker til forskellige dele af samfundet, der er hårdt ramt af Coronaudbruddet. Af betydning for mange foreninger er kompensationsordningen for arrangementer, der er etableret for at holde at holde hånden under de foreninger/klubber mv., der er særligt økonomisk nødlidende pga. Coronaudbruddet.

Kulturminister Joy Mogensen offentliggjorde lørdag nye muligheder for arrangører, der er hårdt ramt af Coronaudbruddet.

> GÅ TIL: Kulturministeriets pressemeddelelse: FLERE AFLYSTE KONCERTER, FESTIVALER OG STORE MOTIONSLØB KAN FÅ KOMPENSATION

PERIODE FORLÆNGES

Ordningen har tidligere været for arrangementer indtil 31. marts blev den 1. april forlænget for arrangementer indtil den 9. juni. Nu forlænges perioden igen, og denne gang t.o.m. 31. august.

DELTAGERGRÆNSEN REGULERES MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT

1000 deltagere skulle der tidligere have været til et arrangement for, at en arrangør ville kunne få del i hjælpepakken. Nu reguleres det til til 350 deltagere, og det er med tilbagevirkende kraft.

Der er hos DIF stor ros til regeringen og folketinget for, at kompensationsordningen for arrangementer nu bliver udvidet.

Helt konkret betyder det, at mange flere af vores foreninger kan få hjælp, når de står til at tabe penge på arrangementer, de har måtte aflyse pga. Coronavirussen. Og vi ved, at mange af dem har penge i klemme, som skaber alvorlige udfordringer for dem. Derfor kan udvidelsen af arrangementsordningen få stor betydningfastslår Niels Nygaard, formand for DIF.

Niels Nygaard understreger, at hjælpen vil rette sig mod foreninger, der arrangerer både mindre elitearrangementer og breddeevents. På elitesiden kan det bl.a. være lavere rangerede fodbold-, håndbold- og ishockeyklubber med mellem 350 og 1.000 tilskuere, der kan søge kompensation med tilbagevirkende kraft fra den 6. marts 2020.

Og inden for breddeidrætten vil der være hjælp at hente i forbindelse med fx aflyste motionsløb, stævner og opvisninger. I påsken måtte flere store håndboldstævner blandt andet aflyses, og foråret er i det hele taget højsæson for mange idrætsarrangementer.

 

DIF ER FORTSAT I DIALOG MED MYNDIGHEDERNE 

Vi har gennem flere uger arbejdet på en udvidelse af kompensationsordningen for arrangementer, så vi er naturligvis meget tilfredse med politikernes beslutning. Men det betyder ikke, at foreningerne er sikkert i mål. Arrangementsordningen dækker kun omkostningstab og hjælper derfor kun i begrænset omfang de foreninger, som har indtægter på fx stævner. Der er ofte tale om indtægter, der bruges til at drive foreningen resten af året og som er nødvendige for at idrættens fællesskaber også fremover kan være et stærkt aktiv i vores samfund” siger Niels Nygaard.

Derudover understreger han, at DIF fortsat vil være i tæt dialog med både ministre og ordførere fra et bredt udsnit af folketingets partier om idrætten, der som sektor er hårdt ramt af bl.a. forbuddet mod større arrangementer.

Arrangementsforbuddet rammer rigtig mange af DIF’s idrætter hårdt. Mange taber i løbet af foråret og sommeren store millionbeløb, som normalt bruges til at støtte det frivillige foreningsliv i dagligdagen” siger Niels Nygaard.

_______________

Se de seneste nyheder om Coronaudbruddet med relevans for atletikken her.

Gå til virksomhedsguiden her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund