Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Opdaterede atletikspecifikke retningslinjer pr. 8. juni 2020

08. juni 2020 · Christian Jørn

Dansk Atletik har nu opdateret sine retningslinjer for fase 3 genåbningen af atletikken – herunder at vi igen kan godkende stævne for alle aldersgrupper inden for atletik-familien

Med baggrund i Kulturministeriets, DIF og DGIs senest opdaterede vejledende retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv har vi i Dansk Atletik naturligvis opdateret vores atletik-specifikke retningslinjer.

Som de fleste sikkert allerede har noteret sig, så er forsamlingsforbuddet pr. d.d. hævet til 50 personer. Det har bl.a. den betydning, at vi nu går væk fra de rent normative/ eksakte gruppestørrelser, og i stedet tager afsæt i, at den enkelte klub kan definere de træningsområder/ zoner på stadion, hvor træningsgrupper á op til 50 personer kan forsamles. Mere konkret har vi formuleret det på flg. vis via nedenstående to punkter:

 • Træning foregår i mindre træningsgrupper, og flere træningsgrupper må gerne være træne i samme område/ zone, så længe det samlede antal personer i området/ zonen ikke overstiger 50 personer. D.v.s. der skal være behørig afstand mellem de større grupperinger á max 50 personer.
 • Klubben opfordres til at udarbejde en skitse over det lokale atletik-stadion med de respektive træningsområder/ zoner på stadion, hvor træningsgrupper á op til 50 personer har deres base  – denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion.

Derudover er det værd at bemærke, at det nu igen er tilladt at åbne for bade- og omklædningsfaciliteter ude i klubberne. Ellers følger de atletik-specifikke retningslinjer stort set de generelle anbefalinger fra Kulturministeriet, DIF og DGIs vejledninger, fx at der fortsat opfordres til at medbringe eget udstyr, blive hjemme ved sygdom, så vidt muligt holde afstand, overholde hygiejne-anbefalinger m.v.

 

VEDRØRENDE STÆVNEAKTIVITET

Pr. d.d. kan Dansk Atletik igen godkende mindre stævner for alle dele af vores atletik-familie, dvs. børn, unge, national og international elite samt Masters-atleter. Det er vigtigt at fremhæve, at det fortsat kun er ’mindre stævner’ som vi taler om i første omgang, dvs. i perioden frem til den 7. juli 2020. I forlængelse heraf er det vigtigt at præcisere, at myndighederne (= Rigspolitiet) fortolker forsamlingsforbuddet på den vis at ”ét arrangement/ stævne = ét forsamlingsforbud”. Og for at undgå enhver tvivl, vil Dansk Atletik efterleve denne fortolkning i sin godkendelse af stævner, dvs. ét stævne pr. dag pr. lokalitet.

Pr. 8. juli er vi stillet i udsigt at forsamlingsforbuddet hæves til 100 personer, hvormed det er muligt at gennemføre middelstore stævner. Sædvanligvis har vi ikke den store tradition for stævneaktivitet i juli, men som det efterhånden er gentaget mange gange, så er der ikke ret meget i denne 2020-sæson som er som det plejer!

Endelig kan vi orientere om, at vi er i fuld gang med at skitsere et par mulige formater for DM Senior og andre større atletik-stævner ud fra den præmis, at forsamlingsforbuddet hæves til max 200 pr. 8. aug. 2020. Alt andet lige vil Dansk Atletik også påtage sig at koordinere evt. weekend-stævner i august og september med de arrangører som gerne vil afholde større atletikstævner i denne periode. Det er naturligvis noget, som vi vender nærmere tilbage om, når vi har et større overblik.

Vores opdaterede retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. dvs. d. 8. juni 2020, og kan læses nedenfor. De nyeste retningslinjer og anbefalinger vil også altid være at finde her. De tidligere retningslinjer og anbefalinger kan for sammenligningens skyld ses her.

___________________________

 

Screenshot 2020-06-08 16.46.25

/Opdateret pr. 8. juni 2020.

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle Corona-situation tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger.Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig situation, hvor vi skal udvise samfundssind og ansvar, ift at vi som samfund kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise. 

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til udendørs idræts og foreningsliv. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1. at understøtte kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber ift en kontrolleret genåbning af stadion-atletikken i tæt dialog med de kommunale facilitetsejere 

 

1. Dansk Atletiks generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man ikke må samles mere end 50 personer
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten. 

 

2. Dansk Atletiks specifikke retningslinjer og anbefalinger ifm. adgang til stadionfaciliteter

 • Træning foregår i mindre træningsgrupper, og flere træningsgrupper må gerne være træne i samme område/ zone, så længe det samlede antal personer i området/ zonen ikke overstiger 50 personer. D.v.s. der skal være behørig afstand mellem de større grupperinger á max 50 personer.
 • Klubben opfordres til at udarbejde en skitse over det lokale atletik-stadion med de respektive træningsområder/ zoner på stadion, hvor træningsgrupper á op til 50 personer har deres base  – denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion.
 • Faciliteten bør primært anvendes af de brugere (klubmedlemmer) der til dagligt anvender denne, og derfor kender regler, retningslinjer og anvendelse for faciliteten og det dertil hørende udstyr. Dette bør annonceres med tydelige opslag ved indgang til faciliteten.
 • Man møder omklædt op på stadion og forlader stadion straks efter træning. Da det anbefales at størst mulig aktivitet forgår uden for faciliteten, så man minimerer brugen af faciliteten (oftest max 90 min) og derved sikrer adgang og plads til flest mulig.
 • Anvendelse af redskaber (spyd, diskos, kugler, stænger m.v.) skal foregå ved en personlig anvendelse af samme redskab under hele træningen og dette skal rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel.
 • Anvendelse af rekvisitter (hække, overliggerne, river, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen.  

 

3. Dansk Atletiks anbefalinger vedr. almene motionsaktiviteter (motionsgang, længerevarende motionsløb, almen styrke- og crossfit træning osv.)

 • Disse aktiviteter kræver ikke adgang til særlige faciliteter og bør derfor flyttes ud i naturen/andre offentlige områder, hvor der er få mennesker forsamlet
 • Specifikt ift motionsløbegrupper er anbefalingen – som under de generelle retningslinjer – at der løbes i mindre grupper med behørig afstand mellem løberne

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. dvs. d. 8. juni 2020.

 

Yderligere information

For sammenligningens skyld og for at se ændringer kan man se de tidligere retningslinjer og anbefalinger via dette link.

____________________  

Mange hilsner 

Dansk Atletik

8. juni 2020

 

Screenshot 2020-05-13 19.59.53

© Copyright Dansk Atletik Forbund