Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Vi går ind i en fase 4 af en genåbning af atletikken

09. juli 2020 · Christian Jørn

Dansk Atletik har nu opdateret retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle corona-situation. Vi går således ind i en fase 4 af en kontrolleret genåbning af atletikken.

Der er tale om en opdatering, som følger de anbefalinger som kulturministeriet, sundhedsmyndigheder og DIF/DGI netop har offentliggjort (onsdag d. 8. juli 2020). 

Vores opdaterede retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. d.v.s. d. 9. juli 2020, og kan læses nedenfor. De nyeste retningslinjer og anbefalinger vil også altid være at finde her. De tidligere retningslinjer og anbefalinger kan for sammenligningens skyld ses her.

___________________________

Oversigts Billede Til Forsiden 1Fase3

/Opdateret pr. 9. juli 2020.

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle Corona-situation tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger.Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig situation, hvor vi skal udvise samfundssind og ansvar, i forhold til at vi som samfund kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til udendørs idræts og foreningsliv. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1.  at understøtte kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber ift en kontrolleret genåbning af stadion-atletikken i tæt dialog med de kommunale facilitetsejere

 

1. Dansk Atletiks generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man ikke må samles mere end 100 personer (og max 200 pr. 8. august 2020)
 • At man skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj – også ved milde symptomer
 • Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår
 • Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten.

 

2. Dansk Atletiks specifikke retningslinjer og anbefalinger ifm. adgang til stadionfaciliteter

 • Træning foregår i mindre træningsgrupper, og flere træningsgrupper må gerne være træne i samme område/ zone, så længe det samlede antal personer i området/ zonen ikke overstiger det gældende forsamlingsforbud. D.v.s. der skal være behørig afstand mellem de større grupperinger.
 • Klubben opfordres til at udarbejde en skitse over det lokale atletik-stadion med de respektive træningsområder/ zoner på stadion, hvor træningsgrupperne har deres base  – denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion.
 • Faciliteten bør primært anvendes af de brugere (klubmedlemmer) der til dagligt anvender denne, og derfor kender regler, retningslinjer og anvendelse for faciliteten og det dertil hørende udstyr. Dette bør annonceres med tydelige opslag ved indgang til faciliteten.
 • Anvendelse af redskaber (spyd, diskos, kugler, stænger m.v.) skal foregå ved en personlig anvendelse af samme redskab under hele træningen og dette skal rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel.
 • Anvendelse af rekvisitter (hække, overliggerne, river, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 

 

3. Dansk Atletiks anbefalinger vedr. almene motionsaktiviteter (motionsgang, længerevarende motionsløb, almen styrke- og crossfit træning osv.)

 • Disse aktiviteter kræver ikke adgang til særlige faciliteter og bør derfor flyttes ud i naturen/andre offentlige områder, hvor der er få mennesker forsamlet
 • Specifikt ift motionsløbegrupper er anbefalingen – som under de generelle retningslinjer – at der løbes i mindre grupper med behørig afstand mellem løberne

 

4. Særlige restriktioner ift. godkendelse og afvikling af stævner

 • Med baggrund i Kulturministeriets, DIF & DGIs generelle retningslinjer, kan Dansk Atletik godkende stævner på op til i alt 500 deltagere.
 • Med henblik på at overholde det gældende forsamlingsforbud, er det muligt at opdele stævnet i tidsforskudte blokke, sådan at der på intet tidspunkt er mere end 100 deltagere til stede samtidig (200 pr. 8. aug. 2020).
 • Der kan maksimalt tillades op til 500 tilskuere, som i væsentlighed skal sidde ned.

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. d.v.s. d. 9. juli 2020.  

 

Yderligere information

 • DIFs informationsmateriale vedr. corona-situationen findes på www.dif.dk/corona
 • Myndighedernes råd og retningslinjer findes på www.coronasmitte.dk
 • Til alle foreninger, der træner udendørs - download plakaten (den viste nedenfor) og hæng den op relevante steder i klubben. 

For sammenligningens skyld og for at se ændringer kan man se de tidligere retningslinjer og anbefalinger via dette link.

____________________  

Mange hilsner 

Dansk Atletik

9. juli 2020

 

Screenshot 2020-05-13 19.59.53

© Copyright Dansk Atletik Forbund