Loading...

COVID-19 / CORONA-VIRUS

Opdaterede atletikspecifikke retningslinjer pr. 16. december 2020

16. december 2020 · Christian Jørn

De nyeste opdaterede retningslinjer og anbefalinger for atletikken kan ses her.

Regeringen har skærpet de hidtil geografisk opdelte restriktioner til nu at gælde alle kommuner. Nedenstående er derfor gældende for alle pr. 16. december 2020.

 • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket frem til den 3. januar 2021
 • Udendørs idræt kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt det lille forsamlingsforbud på 10 personer for alle aldersgrupper
 • Tilladelse til 500 tilskuere inkl. deltagere gælder kun udendørs – ikke indendørs
 • Professionel idræt er fortsat undtaget

 

Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger den nyligt udvidede definition fra Kulturministeriet. I atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier:

 

 • Internationalt eliteniveau:
  • Alle DAF/ TD-indplacerede atleter
 • Nationalt senior-eliteniveau
  • Elite-træningsgrupper tilknyttet henholdsvis EKC-Ø og EKC-V
  • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau

 

N.B. Hvis der er klubber, der, har brug for en forbundsgodkendt bekræftelse på atleters status som professionel atlet i Dansk Atletik-regi (jf. ovenstående kategorier) kan Elite- og atletikchef Bo B. Overgaard være behjælpelig med fremsendelse heraf. Bo kan kontaktes pr. mail: bbo@dansk-atletik.dk eller mobil: 51230108

Se altid de opdaterede aktuelle atletikspecifikke retningslinjer her. De er også gengivet nedenfor.

 

___________________________

Vores opdaterede retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. dvs. d. 16. december 2020, og kan læses nedenfor. De nyeste retningslinjer og anbefalinger vil også altid være at finde her.

Screenshot 2020-12-17 At 15.37.14 (1) 

/ Opdateret pr. 16. december 2020.

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger relateret til Corona-situationen tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger.Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig Corona-sundhedskrise, hvor vi alle skal bidrage og tage ansvar for, at vi i samfundet generelt og atletikken specifikt kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til idræts- og foreningslivet. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1. at understøtte Kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber og medlemmerne med vejledning og anbefalinger målrettet atletikrelaterede arrangementer, stævneaktivitet samt træning.

 

1. De vigtigste generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man overholder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud (max 50 personer for børn og unge under 21 år, og max 10 personer for alle voksne fra og med 22 år og opefter)

 • At man så vidt muligt skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj
 • At man kommunikerer generelle og atletik-specifikke retningslinjer i træningsmiljøet – fx via opslag af Sundhedsstyrelsens plakater, DAFs atletik-specifikke Corona-retningslinjer, lokale retningslinjer for den enkelte klub og/ eller træningsfacilitet

 

2. Retningslinjer og anbefalinger vedr. træning

 • 2.1 Træningsaktiviteter for børn og unge under 21 år kan alt andet lige planlægges og afvikles så tæt på en såkaldt normal-situation, jf at der må være op til i alt 50 personer samlet på samme tid.
  • 2.1.1 Evt. større træningssamlinger for mere end 50 personer for målgruppen af børn og unge under 21 år vil i den kommende periode enten blive opdelt på flere faciliteter og/ eller afvikles i et nyt format
 • 2.2 Træningsaktiviteter for alle øvrige fra og med 22 år og opefter skal foregå i mindre træningsgrupper på max 10 personer.
  • 2.2.1 Hvis den lokale træningsfacilitet/ området tillader det, kan der godt være flere mindre træningsgrupper i gang på samme tid – forudsætningen er, at de respektive træningsgrupper træner inden for såkaldt ”eget område”.
 • 2.3 På vores to Elitekraftcentre på henholdsvis Østerbro og i Aarhus vil der være mulighed for at prioritere træningstid til atleter som har et internationalt resultatperspektiv og/ eller opfylder den udvidede definition på ’professionel idræt’.
 • 2.4 Specifikt i forhold til indendørs-træning opfordres klubben til at udarbejde en skitse over den lokale halfacilitet og/ eller idrætssal med de naturlige træningsområder, som naturligt kan skitseres i den givne hal eller idrætssal - denne skitse bør synliggøres ved indgangen til hallen og/ eller idrætssalen.
 • 2.5 Anvendelse af redskaber og rekvisitter (hække, overligger, rive, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 
 • 2.6 Vedr. indendørstræning er der krav om at bære mundbind før og efter træning – det gælder for både atleter og trænere. Når træning er i gang, er der ikke krav om anvendelse af mundbind.

 

3. Særlige restriktioner i alle kommuner i perioden 16. december 2020 - 3. januar 2021

 • 3.1 I alle kommuner indføres flg. særlige restriktioner:
  • 3.1.1 Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
  • 3.1.2 Udendørs idræt kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt forsamlingsforbud på 10 personer for alle aldersgrupper
  • 3.1.3 Professionel idræt er fortsat undtaget
 • 3.2 Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger den nyligt udvidede definition fra Kulturministeriet. I atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier

  • Internationalt niveau: 
   • Alle DAF / TD-indplacerede atleter
  • National senior-eliteniveau:
   • Elite-træningsgrupper tilknyttet hhv. EKC-Ø og EKC-V
   • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau

 

N.B. Hvis der er klubber/ atleter, som har brug for en forbundsgodkendt bekræftelse på at givne atleter kan betragtes som professionelle atleter, (jf. ovenstående kategorier) kan Elite- og atletikchef Bo B. Overgaard være behjælpelig med fremsendelse heraf. Bo kan kontaktes pr. mail: bbo@dansk-atletik.dk eller mobil: 51230108

4. Retningslinjer og anbefalinger vedr. stævner

 • 4.1 Vedr. indendørsstævner kan der i den kommende periode godkendes mindre enkelt-disciplin/ mindre klubstævner inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbund.
 • 4.2  Vedr. motionsløb, landevejsløb og terrænløb (hvor der er større geografiske spredning mellem deltagerne kan opretholdes under hele løbet) er der i den kommende periode et særligt arrangøransvar i forhold til afvikling inden for de gældende corona-relaterede restriktioner. Det handler primært om overholdelse af afstandskriterier og forsamlingsforbud i start- og målområde.

  • 4.2.1 Vær opmærksom på, der maksimalt må deltage 500 personer i det samme arrangement – også selv om deltagerne ikke må være samlet på noget tidspunkt.

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d.d. d.v.s. d. 16. december 2020.

 

Yderligere information

© Copyright Dansk Atletik Forbund