Loading...

FRA FORBUNDET

Seneste anbefalinger fra forbundet

26. februar 2021 · Christian Jørn

/ Opdateret pr. 26. februar 2021.

Vores opdaterede retningslinjer og anbefalinger gælder fra den 1. marts 2021, og kan læses nedenfor.

___________________________

Thmbnail

Dansk Atletiks retningslinjer og anbefalinger relateret til Corona-situationen tager afsæt i myndighedernes sundhedsmæssige anbefalinger.Dansk Atletik er således bevidst om, at vi alle er i en særlig Corona-sundhedskrise, hvor vi alle skal bidrage og tage ansvar for, at vi i samfundet generelt og atletikken specifikt kommer bedst muligt igennem den aktuelle Corona-sundhedskrise.

Dansk Atletik følger Kulturministeriets, DIF og DGIs vejledende retningslinjer i forhold til idræts- og foreningslivet. I forlængelse heraf har Dansk Atletiks atletik-specifikke guideline to formål:

 1. at understøtte Kulturministeriets, myndighedernes og DIF/DGIs anbefalinger
 2. at understøtte vores klubber og medlemmerne med vejledning og anbefalinger målrettet atletikrelaterede arrangementer, stævneaktivitet samt træning.

 

1. De vigtigste generelle retningslinjer og anbefalinger

 • At man overholder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud 
 • At man så vidt muligt skal holde afstand
 • At man skal have stor fokus på håndhygiejne.
 • At man begrænser fysisk kontakt
 • At man ikke hoster eller nyser på andre
 • At man skal holde sig hjemme, hvis man er sløj
 • At man kommunikerer generelle og atletik-specifikke retningslinjer i træningsmiljøet – fx via opslag af Sundhedsstyrelsens plakater, DAFs atletik-specifikke Corona-retningslinjer, lokale retningslinjer for den enkelte klub og/ eller træningsfaciliteter 

2. Retningslinjer og anbefalinger vedr. udendørs træning

 • 2.1   Udendørs træningsaktiviteter kan planlægges og afvikles inden for rammen af det gældende forsamlingsforbud. Hvis den lokale træningsfacilitet/ området tillader det, kan der godt være flere mindre træningsgrupper i gang på samme tid – forudsætningen er, at de respektive træningsgrupper holder afstand til hinanden

 • 2.2   Specifikt i forhold til det lokale stadion opfordres klubben til at udarbejde en skitse over de respektive træningszoner/ -områder, som atletikmæssigt giver mening og som kan defineres - denne skitse bør synliggøres ved indgangen til stadion

 • 2.3   Anvendelse af redskaber og rekvisitter (hække, overligger, rive, målebånd, startblokke m.v.) skal ske ved at færrest mulige berører disse under en træning, og at disse i relevant omfang (hvor de berøreres) rengøres før og efter træning med medbragt håndsprit eller anden relevant rengøringsmiddel. Berøreres de af flere under en træning, skal de rengøres løbende under træningen. 

 

3. Retningslinjer og anbefalinger vedr. indendørs træning

 • 3.1   Generelt er der ikke tilladt at dyrke indendørstræning og konkurrenceaktivitet
 • 3.2   Professionel idræt er undtaget, d.v.s. godkendte ’professionelle atleter’ og deres personlige trænere kan fortsat træne og konkurrere indendørs
  • 3.2.1  Dansk Atletiks definition af ’professionelle atleter’ følger Kulturministeriets retningslinjer, og i atletiksammenhæng taler vi konkret om flg. atlet-kategorier:
   • Internationalt niveau: 
    • Alle DAF / TD-indplacerede atleter
   • National senior-eliteniveau:
    • Elite-træningsgrupper tilknyttet hhv. EKC-Ø og EKC-V
    • Medaljepotentiale på DM Senior-niveau

 

N.B. Hvis der er klubber/ atleter, som har brug for en forbundsgodkendt bekræftelse på at givne atleter kan betragtes som professionelle atleter, (jf. ovenstående kategorier) kan Elite- og atletikchef Bo B. Overgaard være behjælpelig med fremsendelse heraf. Bo kan kontaktes pr. mail: bbo@dansk-atletik.dk eller mobil: 51230108

4. Retningslinjer og anbefalinger vedr. stævner

 • 4.1   Vedr. den kommende periodes udendørs stævneaktivitet kan DAF godkende mindre enkelt-disciplin/ mindre klubstævner inden for rammerne af det gældende forsamlingsforbund
 • 4.2   Vedr. stævneaktivitet for godkendte professionelle atleter, kan DAF godkende stævner inden for rammerne af de undtagelser for restriktioner, som gælder for professionel idræt
 • 4.3    Vedr. motionsløb, landevejsløb og terrænløb (hvor der er større geografiske spredning mellem deltagerne kan opretholdes under hele løbet) er der i den kommende periode et særligt arrangøransvar i forhold til afvikling inden for de gældende corona-relaterede restriktioner. Det handler primært om overholdelse af afstandskriterier og forsamlingsforbud i start- og målområde.

 

Ikrafttræden

Ovenstående retningslinjer og anbefalinger gælder pr. d. 1. marts 2021.

 

Yderligere information

____________________  

© Copyright Dansk Atletik Forbund