Loading...

23. maj 2017 · Jeppe Weinreich

Arbejdsopgaver EKC-cheftræner:

Ansættes i EKC-regi ift. EKC-aftalen mellem DAF og EKC.

EKC-Cheftræneren referere til DAF´s sportschef.

 

EKC-cheftræneren skal for DAF varetage følgende funktioner i EKC: 

 • Cheftræner i EKC:
 • Planlægning af DAF´s Elite- og CTU Talentudviklingsåret i EKC-regi i samarbejde med de tilknyttede landstrænere.
 • Ansvarlig for at de planlagte aktiviteter i hovedgrupperne gennemføres, herunder ansvarlig for den tildelte økonomi.
 • EKCV: S/H og Spring.
 • EKCØ: M/L, Kast og Mangekamp.
 • Den fælles efterårs samling (skiftevis i EKCV og EKCØ regi)
 • Optimere det træningsmæssige EKC-setup i en international kontekst.
 • Sikre facilitets adgang for BG-aktive i det aktuelle EKC.
 • Optimere behandlingsmuligheder, med udgangspunkt i den aktuelle økonomi.
 • Optimere EKC-centrenes facilitetsmæssige kvalitet i en international kontekst.
 • Varetage samarbejde med Team Danmark elitekommune, lokalt og i begrænset omfang i landsdelen.
 • Varetage holdleder opgaver for DAF i forbindelse med internationale mesterskaber for U20 (EKCØ) henholdsvis U23 (EKCV)
 • Daglig leder og kontaktperson for de til EKC tilknyttede LT og EKC-trænere samt EKC behandlere

 

 • Medlem af Team Danmark / DAF arbejdsgruppen, og varetage de dertil knyttede arbejdsopgaver
 • Medlem af DAF’s elitestab og varetage de dertil knyttede arbejdsopgaver
 • Deltage i udviklingen af den decentrale talentudvikling nationalt og de i landsdelen udpegede ATK-Talentcentre.

© Copyright Dansk Atletik Forbund