Loading...

23. maj 2017 · Jeppe Weinreich

Arbejdsopgaver Landstræner:

Ansættes i EKC-regi ift. EKC-aftalen mellem DAF og EKC.

LT referere ift. planlægning af hovedgruppeaktiviteter, den dertil hørende økonomi, og den daglige EKC-træning til den tilknyttede EKC-Cheftræner. I øvrige forhold til DAF´s sportschef.

 

Landstræneren (LT) er ansvarlig for:

 • Det træningsmæssige indhold på DAF´s Elite- og CTU samlinger.
 • Samlingerne er for aktive indplaceret som:
 • - Verdensklasse atleter (VK)
 • - Elite atleter (EA)
 • - Team Danmark atleter (TDA)
 • - DAF atleter (DA)
 • - DAF talenter (CTU)

 

 • At planlægge og udarbejder program for alle hovedgruppens Elite- og CTU-aktiviteter og sikre at INFO om dette i god tid udsendes til relevante aktive, trænere og klubkontakter. Planlægning sker i samarbejde med den tilknyttede EKC-cheftræner.
 • Stå for facilliteringen af tiltag indenfor egen hovedgruppe ift. at sikre videns- og erfaringsudveksling samt sparring mellem trænerne, herunder at formidle relevant information ift. udvikling og uddannelse af disse, det hele indenfor de givne økonomiske rammer.
 • At indstille kandidater (med DAF licens) indenfor egen hovedgruppe, til træner opgaver ifm. internationale mesterskaber og landskampe.
 • Med udgangspunkt i udtagelseskriterierne, at indstille atleter indenfor egen hovedgruppe til landshold såvel inde som ude.

 

Landstræneren forpligter sig til:

 • At være tilstede ved samtlige hovedgruppe aktiviteter og være tovholder ift. den praktiske gennemførelsen af disse, herunder aktiv-, træner- og netværksmøder.
 •  At deltage som landsholdstræner (forholdsudtaget) ved senior landskampe såvel inde som ude.
 • Såfremt udtaget af sportschefen, at deltage som landstræner ved internationale senior mesterskaber.
 •  At deltage i relevante konferencer og workshops efter aftale med Sportschefen.

 

Rådgiver for Sportschef.

 • DAF´s sportschef kan trække på landstræneren ifm. faglige problemstillinger indenfor den aktuelle hovedgruppe, således at landstræneren dermed kan bidrage til en opkvalificering af relevante beslutninger.
 • Landstræneren deltager, hvor relevante, i møder mellem DAF´s sportschef og aktive indenfor egen hovedgruppe i såvel TD-regi som i DAF-regi.


Opgaver i forbindelse med DTU og ATK-TC:

 • Landstræneren yder faglig rådgivning og vejledning til TC hovedtrænerne indenfor egen hovedgruppe i de af DAF udpegende ATK-Talentcentre. 
 • TC-ledere samt TC-Hovedtrænere indenfor egen hovedgruppe, kan via kontakt til landstræneren, trække på dennes viden og erfaringer.
 • Landstræneren står for planlægning af det overordnede træningsmæssige indhold for samlingerne i DTU / ATK-TC-regi indenfor egen hovedgruppe, hvilket sker i samarbejde med de øvrige landstrænere og TC-Hovedtrænerne indenfor egen hovedgruppe.


Hovedgruppe aktiviteter består af:

 • Efterårs samling – fælles for alle hovedgrupper.
 • En årlig træningslejr i hovedgruppen regi.
 • Træningsaktiviteter i hovedgruppe regi – fastsat af landstræneren i dialog med hovedgruppens trænere og indenfor den givne økonomiske ramme.
 • Planlægning af aktiviteterne sker i samarbejde med den tilknyttede EKC-cheftræner, der er ansvarlig for den via EKC, tildelte økonomi.

© Copyright Dansk Atletik Forbund