Loading...

DAF Elite- og Centrale talentkoncept

Oversigt - Aktiviteter i DAF´s ELITE- og CTU (Central TalentUdvikling) 2018/19

08. juli 2017 · DAFs elitestab

Generelt om aktiviteterne i DAF´s Elite- og CTU koncept:

Aktiviteterne i DAF´s Elite- og CTU Koncept består af en fælles efterårssamling på tværs af alle hovedgrupperne, samt en række andre aktiviteter i de enkelte hovedgrupper, hvor det er den pågældende landstræner der i dialog med aktive og trænere fastlægger disse. Aktiviteterne kan f.eks. være; træningssamlinger, stævnedeltagelse, ekspertgruppemøder, foredrag m.v. Dog er det et krav at der i alle hovedgrupper skal arrangeres en årlig træningslejr.

For de aktive som i 2019 bliver indplaceret i TD bruttogruppen med økonomisk støtte, er det en forventning at de i deres træningsplaner kan prioritere deltagelse i begge DAF-træningslejre (dec./jan. og apr./maj)

Der udsendes løbende invitationer til de nedenstående aktiviteter.


Fælles aktiviteter - 2018-2019 sæsonen:

 • Elite/CTU efterårs samling – Vejen
  Fredag d. 5. oktober 2018 - Søndag d. 7. oktober 2018


Hovedgruppe aktiviteter – 2018-2019 sæsonen:

SPRINT/HÆK:

 • S/H Elite og CTU samling i København
  Fredag d. 23. nov. 2018 – lørdag d. 24. nov. 2018
 • DAF Elite- og CTU træningslejr
  To eller tre uger i perioden 28. dec. 2018 – 28. januar 2019
 • S/H Elite og CTU samling i Aarhus:
  Fredag den 5. april 2019 – lørdag den 6. april 2019 (bemærk: ændret dato)
 • DAF Elite- og CTU træningslejr – Belek, Tyrkiet
  10 eller 14 dage i perioden lørdag den. 27. april 2019 til søndag den. 12. maj 2019
 • Stævner
  maj/juni/juli (TBC)


 KAST:

 • Kast Elite og CTU samling i København
  Fredag d. 23. nov. 2018 – lørdag d. 24. nov. 2018
 • DAF Elite- og CTU træningslejr
  To eller tre uger i perioden 28. dec. 2018 – 28. januar 2019
 • Kast Elite og CTU samling i Aarhus:
  Fredag den 5. april 2019 – lørdag den 6. april 2019 (bemærk: ændret dato)
 • DAF Elite- og CTU træningslejr – Belek, Tyrkiet
  10 eller 14 dage i perioden lørdag den. 27. april 2019 til søndag den. 12. maj 2019
 • Stævner - udenlandsk
  Maj-Juni-juli 2018 (TBD)
 • Stævne - Danmark
  Kasternes Dag, Ballerup, 11. maj 2018


SPRING:

 • Spring Elite og CTU samling i København
  Fredag d. 23. nov. 2018 – lørdag d. 24. nov. 2018
 • DAF Elite- og CTU træningslejr
  To eller tre uger i perioden 28. dec. 2018 – 28. januar 2019
 • Spring Elite og CTU samling i Aarhus:
  Fredag den 5. april 2019 – lørdag den 6. april 2019 (ændret dato)
 • DAF Elite- og CTU træningslejr – Belek, Tyrkiet
  10 eller 14 dage i perioden lørdag den. 27. april 2019 til søndag den. 12. maj 2019
 • Stævne - udenlandsk
  Juni 2018 (TBD)
 • Stævne - Danmark
  Juni 2018 (TBD)


MELLEM-LANG (in stadia):

 • Mini-træningslejr Vejle idrætsefterskole

14. okt. – 17. okt. 2018

 • DAF Elite og CTU Træningslejr Potchefstroom Sydafrika
  Uge 1+2 2019 (TBC)
 • Før-sæson samling i København (TBC)

5/4 -7/4 2019

 • Stævne - udenlandsk
  Juni 2019 (TBD)
 • Stævne - Danmark
  Juni 2019 (TBD)

_____________________________

Øvrig almen information om aktiviteterne:

Fælles efterårs træningssamling:       
Den fælles efterårs træningssamling, hvor alle hovedgrupper deltager, kører over tre dage  (fredag middag til søndag eftermiddag) og placeres primo oktober i Danmark.
Der arrangeres overnatning og bespisning for samtlige atleter og deltagende trænere.

Indhold
Udover fællestræning og anden fælles fysisk aktivitet, vil der være relevante professionelle input fra udefrakommende eksperter.
Der vil blive brugt tid på evaluering af sæsonen og målsætning for kommende sæson.
Der er ingen brugerbetaling - rejseomkostninger dækkes dog ikke af DAF.    

Træningssamlinger:         
Disse fastsættes i de enkelte hovedgruppe, med udgangspunkt i hovedgruppens behov.
Der arrangeres overnatning for dem, der rejser langt og bespisning for samtlige atleter og deltagende trænere.                                         
Der er ingen brugerbetaling – rejseomkostninger dækkes dog ikke af DAF.

Træningslejr: 
Hver hovedgruppe er pålagt at arrangere en årlig træningslejr der kører over 10-14 dage. Denne kan som udgangspunkt placeres i perioderne: december/januar eller april/maj.
Landstræneren og/eller EKC-træner vil deltage, og der arrangeres overnatning og delvis bespisning til alle atleter og deltagende trænere. Atleter skal som udgangspunkt have personlig træner med på træningslejren.
Der er fuld brugerbetaling.
 
Sideløbende Program:   
       
Ekspertgruppemøder:
De enkelte hovedgrupper har mulighed for at arrangere denne type møder internt i hovedgruppen, hvor man udover de faglige relevante input og diskussioner ifm. træningslejre og træningssamlinger kan mødes og drøfte udviklingen af hovedgruppen, enkelte discipliner, enkelte atleter, samt hvordan man kan tænke nyt og/eller anderledes for at skabe yderligere udvikling.

Træningstest:
Relevante test gennemføres som et værktøj til at vurdere atleternes udviklingspotentiale og kvalificere en faglig dialog mellem Landstræner /EKC-træner og den personlige træner og atlet omkring den fortsatte udvikling af atleten.

Mental-udviklingstrappe:
Den mentale udviklingstrappe er et fagligt input til atleterne og deres trænere omkring de mentale aspekter ifm. konkurrencer- og eliteidræt generelt og indeholder bl.a. værktøjer til at forbedre den mentale styrke. De udbydes til udvalgte årgange, således flest mulige får dette tilbud i DAF regi.

De første fire moduler tilbydes aktive indplaceret i CTU og ATK-TC-regi, mens modul 5 og 6 alene tilbydes aktive indplaceret i Elite og CTU-regi.

Det er målet at minimum et modul om året skal afvikles i EKC-regi for de relevante aktive.

© Copyright Dansk Atletik Forbund