Loading...

DAF Elite- og Centrale talentkoncept

Om ELITE- og CTU (Central TalentUdvikling)

21. marts 2017 · DAFs Elitestab

Information om Elite- og talentgrupper ( CTU, DAF atleter og DAF/TD bruttogruppen ) i Dansk Atletik Forbund.

Deltagere:


CTU: 

U20 atleter: Optages efter afsluttet udendørssæson dét år, man er fyldt eller fylder 17 år, og til om med det år, man er fyldt eller fylder 18 år.                               
Det er derudover en forudsætning for optagelse i CTU, at den aktive som minimum har deltaget i ATK-TC regi i den forudgående sæson.
Dette gælder for naturligvis kun aktive, som har kvalificeret sig og er inviteret til ATK-TC.

U23 atleter: Optages efter afsluttet udendørssæson, det år man er fyldt eller fylder 19 år og til og med det år, man er fyldt eller fylder 21 år.

DAF Atleter: 
DAF Atleter optages efter afsluttet sæson, det år man er fyldt eller fylder 22 år eller ældre.

DAF/TD Bruttogruppen:
DAF/TD Bruttogruppe atleter optages som udgangspunkt efter afsluttet sæson, det år man er fyldt eller fylder 22 år eller ældre. Yngre atleter med højt niveau kan dog også indplaceres i denne gruppe samtidig med de tilhører U20 eller U23 gruppen i CTU-regi.

DAF/TD Bruttogruppen er i forhold til samarbejdet med Team Danmark, yderligere opdelt i de tre atlet kategorier som Team Danmark arbejder med:

  • Verdensklasse atleter
  • Elite atleter
  • Team Danmark atleter


Deltagere får normalt økonomisk støtte af TD/DAF/KLUB og er indplaceret under DAF´s Elitestøttesystem.
 
Optagelseskriterier:

CTU:
Atleter optages til talentudviklingen på grundlag af et resultatkrav (se dette link) og en subjektiv vurdering foretaget af DAF’s elitestab.

Udgangspunktet for resultatkravet er, at atleterne har potentiale til at kvalificere sig til internationale U20 og U23 mesterskaber og på sigt internationale seniormesterskaber. I den subjektive vurdering, vil der tages højde for atletens vurderede udviklingspotentiale samt indsats, satsning og ”commitment”.

I forhold til U23 aktive ses der endvidere også på, om en atlet har en realistisk mulighed for kvalifikation til det først kommende EM-U23. Er dette tilfældet kan en indplacering komme på tale uanset om det opstillede resultatkrav er klaret.

Der er ikke tale om et fast antal deltagere i CTU, dette er niveauafhængigt.

Optagelsen foretages medio september og medio marts. Ved optagelse medio marts vil der være en reduktion i brugerbetalingen – se finansiering.

U20 atleter: Indplaceres som udgangspunkt i 3 år 
U23 atleter: Indplaceres som udgangspunkt i 2 år

Der foretages dog årligt en individuel vurdering ift. udvikling, indsats, satsning, ”commitment” og skadessituation.

Denne kategori godkendes af Elitestaben.

DAF Atleter:
Optages ud fra en subjektiv vurdering foretaget af DAF’s elitestab. 

Den subjektive vurdering af atleterne, tager udgangspunkt i om de har potentiale til at kvalificere sig til landshold i det kommende år.

Atleter der har deltaget ved internationale seniormesterskaber (EM-bane, EM-inde, VM-bane, VM-inde og OL) i det forgange år, vil også indgå.

Optagelsen foretages medio september og medio marts. Ved optagelse medio marts vil der være en reduktion i brugerbetalingen – se finansiering.

Denne kategori godkendes af Elitestaben.

DAF/TD Bruttogruppen:          
Atleter i denne gruppe bliver indplaceret via DAF/TD samarbejdet og der er opstillet ramme kriterier for hver af de tre atletkategorier:

Verdensklasse atleter: Top 8 ved OL/VM/EM indenfor de seneste år.
Elite atleter: Forventet Top 8 ved OL/VM/EM indenfor de kommende fire år og særlige talenter indenfor de kommende otte år.

Team Danmark atleter: Subjektiv vurdering af udøvere, som har potentiale til at kvalificere sig til VM/EM i de kommende to år og som kan udvise potentiale til at blive elite- eller verdensklasse atlet.

Atleter optages ifm. forhandlingerne mellem DAF og Team Danmark i efteråret.
Denne kategori godkendes af Team Danmark i dialog med Elitestaben.

Finansiering:

Finansieringen af DAF´s Elite- og CTU koncept sker via et samarbejde mellem de klubber der har atleter indplaceret i konceptet, Dansk Atletik Forbund´s elitearbejde og Team Danmark. DAF´s elite- og CTU koncept er en vigtig og stor del af den fælles elitesatsning i samarbejdet mellem DAF og Team Danmark.

Brugerbetalingen for deltagelse i konceptet er fastsat til 4.500 kr. pr. sæson pr. atlet (inkl. den fælles efterårs samling.) Brugerbetalingen opkræves hos klubberne.
For atleter der optages omkring medio marts, vil ovenstående brugerbetaling være reduceret til 3.500 kr. pr. atlet for resten af den igangværende sæson (inkl. den fælles efterårssamling.) Brugerbetalingen opkræves hos klubberne.

Rejseomkostninger i forbindelse med de omtalte aktiviteter, dækkes ikke af DAF og skal således afholdes af den enkelte atlet/træner eller deres klub.

Aktiviteter:

Aktiviteterne i DAF´s Elite- og CTU Koncept består af en fælles efterårssamling på tværs af alle hovedgrupperne, samt en række andre aktiviteter i de enkelte hovedgrupper, hvor det er den pågældende landstræner der i dialog med aktive og trænere fastlægger disse. Aktiviteterne kan f.eks. være; træningssamlinger, stævnedeltagelse, ekspertgruppemøder, foredrag m.v. Dog er det et krav at der i alle hovedgrupper skal arrangeres en årlig træningslejr.

Hvilke aktiviteter der er fastlagt i de enkelte hovedgrupper, finder du her på siden under ”planlagte aktiviteter”.

Øvrig information: 
Invitationer til såvel fælles aktiviteter som aktiviteter i de enkelte hovedgrupper, vil tilgå såvel atleter, personlige trænere samt deres klubber pr mail.

Derudover vil øvrig information fremgå af DAF´s hjemmeside: www.dansk-atletik.dk

Hvor man skal holde sig informeret under ”Elite & Talent” og de punkter der fremgår af denne fane.

© Copyright Dansk Atletik Forbund