Loading...

DAF Elite- og Centrale talentkoncept

Om CTU (Central TalentUdvikling)

01. august 2016 · DAF

Information om Elite- og talentgrupper (CTU , EE-DAF , ITE-TD og IUE-TD ) i Dansk Atletik Forbund.

Deltagere:

CTU:
U20 atleter: Optages efter afsluttet udendørssæson dét år, man er fyldt eller fylder 17 år, og til om med det år, man er fyldt eller fylder 18 år.                               

Det er derudover en forudsætning for optagelse i CTU, at den aktive som minimum har deltaget i ATK-TC regi i den forudgående sæson.

Dette gælder for naturligvis kun aktive, som har kvalificeret sig og er inviteret til ATK-TC.

U23 atleter: Optages efter afsluttet udendørssæson, det år man er fyldt eller fylder 19år og til og med det år, man er fyldt eller fylder 21 år.

EE-DAF:
Optages efter afsluttet sæson, det år man er fyldt eller fylder 22år eller ældre. I denne gruppe kan det være muligt at få begrænset økonomisk støtte fra DAF.

ITE-TD:       
Optages som udgangspunkt efter afsluttet sæson, det år man er fyldt eller fylder 22 år eller ældre. Yngre med højt niveau kan dog også tilhøre denne gruppe samtidig med de tilhører U20 eller U23 gruppen, og betegnes så IUE-TD.

Deltagere får normalt økonomisk støtte af TD/DAF/KLUB og er indplaceret under DAF´s Elitestøttesystem.

ITE (IUE)-Atleterne udgør endvidere DAF/TD bruttogruppen og i forhold til Team Danmark samarbejdet indplaceret som hhv.: Verdensklasse Atlet, Elite Atlet, Team Danmark Talent og Team Danmark Atlet.

Alle atleter eller deres klubber opkræves 4.500 kr. pr. sæson for deltagelse i ovenstående grupper (inkl. efterårs-træningslejr).

 
Optagelseskriterier:

CTU:
Atleter optages til talentudviklingen på grundlag af et resultatkrav (se bilag på siden) og en subjektiv vurdering foretaget af DAF’s elitestab.

Udgangspunktet for resultatkravet er, at atleterne har potentiale til at kvalificere sig til internationale U20 og U23 mesterskaber og på sigt internationale seniormesterskaber. I den subjektive vurdering, vil der tages højde for atletens vurderede udviklingspotentiale samt indsats, satsning og ”commitment”.


I forhold til U23 aktive ses der endvidere også på, om en atlet har en realistisk mulighed for kvalifikation til det først kommende EM-U23. Er dette tilfældet kan en indplacering komme på tale uanset om det opstillede resultatkrav er klaret.

Der er ikke tale om et fast antal deltagere i CTU, dette er niveauafhængigt.

Optagelsen foretages medio september og medio marts. Ved optagelse medio marts vil der være en reduktion i brugerbetalingen  - betalingen vil være 3.500 kr. (inkl. efterårs-træningslejr).

U20 atleter: Indplaceres som udgangspunkt i 3år
U23 atleter: Indplaceres som udgangspunkt i 2år

Der foretages dog årligt en individuel vurdering ift. udvikling, indsats, satsning, ”commitment” og skadessituation.

EE-DAF:
Optages ud fra en subjektiv vurdering foretaget af DAF’s elitestab.
Atleter kommer i betragtning, hvis de har deltaget ved internationale seniormesterskaber (EM-bane, EM-inde, VM-bane, VM-inde og OL).

Sidste årgangs U23 aktive på EM-U23 niveau (klaret DAF krav til EM-U23 (ulige årgange)/forrige års EM-U23 krav (lige årgange)) tildeles et års efterfølgende indplacering.

Optagelsen foretages medio september og medio marts. Ved optagelse medio marts vil der være en reduktion i brugerbetalingen - betalingen vil være 3.500 kr. (inkl. efterårs-træningslejr).

ITE-TD (IUE):         
Atleter i denne gruppe er indplaceret via TD-DAF samarbejdet og har som minimum været finalist ved internationale mesterskaber eller vurderes at have potentiale til at blive dette, eller minimum TOP-6 ved EM.

Optages ifm. TD-forhandlinger i efteråret.

Aktiviteter:

Efterårstræningslejr:      
Mini-træningslejren kører over fire dage  (torsdag aften til søndag middag) og placeres primo oktober i Danmark.

Der arrangeres overnatning og bespisning for samtlige atleter og deltagende trænere.

Indhold
Udover fællestræning og anden fælles fysisk aktivitet, vil der være relevante professionelle input fra udefrakommende eksperter.

Der vil blive brugt tid på evaluering af sæsonen og målsætning for kommende sæson.

Der er ingen brugerbetaling - rejseomkostninger dækkes dog ikke af DAF.    

Træningssamlinger:        
I alt fire samlinger – to i EKC-vest og to i EKC-øst. De placeres fra november til april og kører over to dage. Typisk fredag eftermiddag/aften til lørdag eftermiddag/aften.

Der arrangeres overnatning for dem, der rejser langt og bespisning for samtlige atleter og deltagende trænere.                                         

Der er ingen brugerbetaling – rejseomkostninger dækkes dog ikke af DAF.

Forårstræningslejr:
Træningslejren kører over 10-14 dage og placeres typisk slut april – starten af maj. Hovedgruppeansvarlig og/eller EKC-træner vil deltage, og der arrangeres overnatning og delvis bespisning til alle atleter og deltagende trænere. Atleter skal som udgangspunkt have personlig træner med på træningslejren.

Der er fuld brugerbetaling.

Stævnedeltagelse:            
Der arrangeres 1-2 fælles konkurrencedeltagelse, hvor Hovedgruppeansvarlig træner og/eller EKC-træner vil deltage.

Der er fuld brugerbetaling.

 

Sideløbende Program:   
      
Ekspertgruppemøder:
Udover faglige relevante input og diskussioner ifm. træningslejre og træningssamlinger er det målet, at der afvikles individuelle ekspertgruppemøder i DAF-regi, for de bruttogruppeaktive (ITE/IUE), som ikke tilbydes dette i samarbejde med Team Danmark.

Yderligere er det målet at der afvikles hovedgruppe specifikke ekspertgruppemøder om de øvrige aktive, der er indplaceret i CTU, og som EE-DAF-aktive.

Træningstest:
Relevante test gennemføres som et værktøj til at vurdere atleternes udviklingspotentiale og kvalificere en faglig dialog mellem Hovedgruppeansvarlig træner/EKC-træner og den personlige træner og atlet omkring den fortsatte udvikling af atleten.

Mental-udviklingstrappe:  
Den mentale udviklingstrappe er et fagligt input til atleterne og deres trænere omkring de mentale aspekter ifm. konkurrencer- og eliteidræt generelt og indeholder bl.a. værktøjer til at forbedre den mentale styrke.

Modul 5 og 6 afvikles for disse grupper af aktive, mens de 4 første moduler afvikles i DTU-regi.

Det er målet at et modul om året skal afvikles i EKC-regi for de relevante aktive.

Øvrig information:     Løbende information vil kunne findes her på siden og vil derudover tilgå såvel aktive, personlige trænere og klubber pr. e-mail.

© Copyright Dansk Atletik Forbund