Loading...

Decentrale Talentaktiviteter

Decentrale Talentaktiviteter

22. december 2020 · Morten Brammer

OM DTU (Decentral Talentudvikling)

Den decentrale talentudvikling består af samlinger hen over sæsonen, primært placeret i vinterhalvåret, for aktive i aldersgruppen 14-19 år samt klubtrænere. Samlingerne er opdelt i Vest og Øst med Elitekraftcentrene som omdrejningspunkt.

 

FORMÅL

Til samlingerne skal de aktive løbende inspireres, trænes og uddannes på en måde, som giver dem de rette forudsætninger for en fremtidig elitekarriere. DTU skal skabe relationer blandt aktive og trænere på tværs af klubskel og facilitere vidensdeling - både formelt og uformelt. Gennem samlingerne vil der være inspirationsworkshops målrettet medrejsende klubtrænere. DTU er første skridt i DAFs arbejde mod at uddanne talenter og er et forstadie til den Centrale Talentudvikling (CTU).

 

MÅLGRUPPE

I efteråret inviteres de aktive, som via deres resultater fra den afsluttede udendørssæson, har klaret de opstillede krav til at deltage i den kommende sæsons DTU. 

De aktive, der inviteres, er de 14 til og med 19-årige i den afsluttede sæson, som på årets udendørs rangliste, pr. medio september, er placeret i top 6 i de forskellige mesterskabsøvelser i hver årgang. Vurderer klubben, at aktive der ikke er inviteret (grundet skadet, sygdom eller manglende stævneaktivitet) har potentiale og niveau til at deltage ved samlingerne, kan disse indstilles til dette. 

Træningen til samlingerne er målrettet udviklingstrinnet 15-17 år jf. ATK-bøgerne og DAF’s High Performance Program. Det vil sige, at man skal man være særlig dygtig 14-årig eller som 18-19 årig være late bloomer/late starter for at få fuldt udbytte af samlingerne.

Invitationen sker skriftligt via en mail til de aktives klubber.


SAMLINGERNE

DTU indeholder træningssamlinger med to træningspas pr. dag og sideløbende sparring for trænere. Samlingerne er placeret i weekender i perioden fra oktober til og med september. 

Træningen varetages og planlægges af trænere inden for hovedgrupperne. Vi opfordrer de deltagende klubbers trænere til at prioritere samlingerne og deltage aktivt i kompetenceudviklingen for trænerne. Det er desuden vigtigt, at klubtrænerne indbyrdes og sammen med DTU-trænere kan udveksle erfaringer og viden og få lejlighed til at rette fejl, diskutere træningsforløb og stille forslag om forbedringer. 

 

BAGGRUND - ATK

Grundlaget for DAF´s decentrale talentudvikling er ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) beskrevet af Team Danmark og siden udviklet og implementeret i de fleste specialforbund, herunder i DAF. 

ATK har allerede i flere år været et nøglebegreb i DAF, og ligger til grund for den række af lærebøger forbundet har udgivet. Princippet blev introduceret af Team Danmark med henblik på at forbedre talentudviklingen, højne vidensniveauet og bevidstgøre om de specielle forhold, der gør sig gældende vedr. træning. Den daglige træning skal optimeres, for at forberede de aktive på den træning de senere vil møde på elitekraftcentre (EKC) eller landshold, men også et stærkt ønske om at minimere antallet af skader og undgå tidlig udbrændthed er vigtige dele af ATK. 

I sammenhæng hermed skal der foregå en langsigtet udvikling af den aktive. Udviklingen skal bygge på alsidighed og på en gradvis opbygning af den aktives præstationsniveau, der tager hensyn den aktives øvrige udvikling. Først skal man lære de rigtige bevægelser, så skal man opnå de relevante og grundlæggende fysiske og tekniske kompetencer inden for den aktuelle disciplin, derefter skal man lære at træne og på den måde langsomt, men sikkert nå frem til at kunne træne for at konkurrere – og for at vinde.

 

KONTAKT

Talentkoordinator

Morten Brammer Olesen

mbo@dansk-atletik.dk

+45 6019 3070

 

DTU Vest koordinator

Mathias Kosack

talentvest@dansk-atletik.dk

+45 2980 4620

 

DTU Øst koordinator

Philip Braun

talentost@dansk-atletik.dk

+45 5189 2661

© Copyright Dansk Atletik Forbund