Loading...

Elitepolitik

Alkohol og sengetider

16. marts 2015 · DAF

Alkoholpolitik og sengetider

Alkohol

Ved deltagelse i DAF-aktiviteter (internationale mesterskaber, landskampe, andre udtagne hold, træningssamlinger og træningslejre) er det uacceptabelt, hvis der konstateres indtagelse af alkohol af unge under 18 år. Dette er gældende fra start til slut af den pågældende aktivitet.

 • Det er tilsvarende uacceptabelt, hvis der konstateres beruselse hos øvrige deltagere over 18 år. Dette gælder både aktive, trænere og ledere. (Det er altså tilladt for denne aldersgruppe at nyde f.eks. en øl eller et glas vin i.f.m. aftensmad og evt. restaurant- eller café besøg.)
 • Euforiserende stoffer er totalt forbudt på alle landshold og i alle DAF sammenhænge og funktioner.
  • Hvis en aktiv under 18 år overtræder ovenstående, kontaktes såvel forældre som klub. Overtrædelsen vil endvidere indgå i DAF’s samlede vurdering af den aktives indstilling til og priorite- ring af sin atletik.
  • Hvis man er over 18 år og overtræder ovenstående, vil man som satsningsaktiv i forhold til fremtidige DAF aktiviteter det kommende år miste sin mulighed for økonomisk tilskud fra DAF. Overtrædelsen vil endvidere indgå i DAF’s samlede vurdering af den aktives indstilling til og prioritering af sin atletik.
  • Hvis man som træner eller leder overtræder ovenstående, så vil ens fremtidige tilknytning til lignende aktiviteter blive taget op til vurdering af DAF’s Sportschef og DAF’s Bestyrelse.
  • Hvis man som aktiv uden for DAF's satsningsgrupper overtræder ovenstående regler ved en DAF-aktivitet, vil man som udgangspunkt i det kommende år ikke blive udtaget af DAF til ud- valgte hold og heller ikke få tilbud om deltagelse i DAF's satsningsaktiviteter som f.eks. DAF træningslejre.

Sengetider 
Nedenstående retningsliner / forventninger skal ses i lyset af, at man ikke kan træne og præstere optimalt, hvis kroppen ikke får den nødvendige restitution. Optimal restitution sikres bedst ved bl.a., at man som minimum får 8-10 timers søvn i døgnet. Der er således en klar forventning om, at man tager ansvar for egen udvikling, dvs. at man som satsnings aktiv passer sin seng og får dækket sit søvnbehov.

 • I forbindelse med DAF’s træningssamlinger, hvor der er træning både formiddag og eftermid- dag, er der en klar forventning om, at alle aktive uanset alder og status er gået til ro senest kl. 23.30.
 • I forbindelse med DAF’s træningslejre er der tilsvarende en klar forventning om, at man uanset alder og status er gået til ro senest kl. 23.30.
 • Hvis man på en DAF træningslejr den efterfølgende dag har en fridag, så er der ingen umiddelbare forventninger om en bestemt sengetid. Derimod er der en klar forventning om, at man i respekt for de andre deltagere på træningslejren ikke optræder forstyrrende, hvis man kommer hjem senere end kl. 23.00.

Forventninger omtalt i de 3 ovenstående punkter gælder selvfølgelig også i forbindelse med deltagelse i mesterskaber, landskampe og andre DAF arrangerede ture.

Hvis man overtræder ovenstående, vil det indgå i en samlet vurdering af ens indstilling til og prioritering af atletik. Det får dermed konsekvenser for de tilbud og muligheder, der ligger for én i DAF’s elitesektor, herunder muligheden for at miste de økonomiske tilskud fra DAF det kommende år.

© Copyright Dansk Atletik Forbund