Loading...

Elitepolitik

Elitepolitik

01. januar 2017 · DAF

Det er afgørende for os, at vi har dygtige atletikudøvere, der tiltrækker opmærksomhed til vores sport. Og vi skal have et langsigtet perspektiv på elitearbejdet. Derfor SKAL vi have et elitesystem, som grundlæggende også har mulighed for at operere mere langsigtet, end Team Danmark samarbejdet umiddelbart lægger op til.

At sikre at dansk atletik kontinuerligt har udøvere med mulighed for at vinde medaljer ved internationale mesterskaber.
Politik 
• DAF søger at være konkurrencedygtige ved internationale mesterskaber. Deltagelse er ikke et relevant mål i sig selv 
• DAF arbejder både med kortsigtede resultatmål og har et langsigtet fokus på udvikling af kommende eliteudøvere med internationalt perspektiv 
• DAF’s elitearbejde tager udgangspunkt i vores aldersrelaterede træningskoncept, ATK 
• DAF arbejder aktivt sammen med Anti-Doping Danmark 
• DAF skal ikke opfordre atleter til klubskifte
• Såfremt et træningsmiljø vurderes at begrænse en for eliten relevant atlet, er DAF forpligtede til, via dialog, sparring med og rådgivning af miljø og udøver, at optimere forholdene for videre udvikling 
• Mellem- & langdistance er et særligt udviklingsområde 
• DAF’s elitearbejde omhandler ungdom fra 15 år til og med senior.
• Notat vedr. brugerbetaling ses her

© Copyright Dansk Atletik Forbund