Loading...

Elitepolitik

Politik omkring personlige træneres deltagelse ved internationale mesterskaber

01. juni 2018 · DAFs Elitestab

I forbindelse med deltagelse ved internationale mesterskaber ønsker Dansk Atletik Forbund at give udtagne atleters personlige trænere mulighed for at få/købe en akkreditering, når dette er muligt fra det internationale forbunds og arrangørens side og enkelte øvrige kriterier derudover er indfriet:

Træneren har:

  • En gyldig DAF trænerlicens.
  • Er den ledende/primære træner for den aktuelle atlet.


DAF har naturligvis en forventning om, at personlige trænere og Dansk Atletik Forbunds officielle team samarbejder således, at de personlige trænere hjælper til som en del af holdet ved disse mesterskaber og i lighed med de øvrige trænere og ledere agerer i overensstemmelse med DAF’s Code of Conduct.

Udgangspunktet er, at det er den udtagne trænerstab, der varetager trænerfunktionen under mesterskabet.

Personlige trænere kan dog ansøge om deltagelse ved mesterskabet – se nedenfor.
Det skal i den sammenhæng understreges, at det er leder- og trænerstaben, der under alle omstændigheder har beslutningskompetencen under hele mesterskabet og op til og under konkurrencen.

Personlige trænere er selv ansvarlige for transport og indkvartering. DAF forestår akkreditering og formidling af officielle informationer.

Da der typisk kun er et begrænset antal personlige trænerakkrediteringer der kan tildeles, vil DAF i tilfælde af behov for at prioritere gøre det ud fra følgende retningslinjer:

  1. Sandsynligheden for at den aktuelle atlet kan vinde en medalje.
  2. Sandsynligheden for at den aktuelle atlet kan opnå en finaleplacering (top 8).
  3. Den aktuelle atlets placering på Europa- og/eller Verdensranglisten inden afsluttet kvalifikationsperiode.
  4. Antal aktive træneren har med.
  5. Træners deltagelse i DAF/EKC-samlinger, i DAF’s træner-uddannelsesprogram og deltagelse på DAF seminarer og konferencer.


Med mindre andet meddeles i forbindelse med offentliggørelse af udtagelseskriterier, kan personlige trænere ansøge om at deltage ved mesterskabet (også i tilfælde af at akkrediteringer ikke er nødvendige, for at kunne få adgang til trænings- og konkurrenceområderne) som personlig træner senest to dage før endelige udtagelsesdato. I ansøgningen forventes det at den personlige træner argumenterer med, hvad han/hun som peronlig træner ved mesterskabet kan bidrage med ift. den personlige atlet og det danske hold.  

Ansøgningen skal sendes til DAF’s elitechef Bo B. Overgaard bbo@dansk-atletik.dk

På vegne af DAFs elitestab

Bo B. Overgaard, Elitechef

© Copyright Dansk Atletik Forbund