Loading...

Elite & Talent

Elitestruktur

25. maj 2015 · Senai

Dansk Atletik Forbunds elitearbejde er baseret på en organisation med en række forskellige grupper af ansatte, trænere og ledere. Nedenfor gennemgås de forskellige dele af strukturen.

DAF / Team Danmark styregruppe

Bestående af:

 • DAF: En af bestyrelsen udpeget politisk eliteansvarlig, direktøren, sportschefen.
 • Team Danmark: Direktør, konsulent

Kommissorium:
Styregruppen har det overordnede ansvar for det fælles elitearbejde.

Konkrete opgaver: 
- Vedtagelse af årlige eliteplaner
- Behandling af indstillinger fra arbejdsgruppe

Mødefrekvens:
To gange årligt
 

DAF / Team Danmark arbejdsgruppemøde

Bestående af:

 • DAF’s sportschef
 • Forbundets Team Danmark konsulent
 • EKC-cheftrænere
 • Aktivrepræsentant valgt blandt ITE-udøvere.

Kommissorium:
Arbejdsgruppen har ansvar og kompetence til at varetage det daglige elitearbejde indenfor de rammer, der er aftalt med styregruppen, herunder løbende opfølgning på den af Team Danmark og DAF indgåede samarbejdsaftale.

Det er i denne gruppe, at indsatsen for at nå de opstillede mål løbende evalueres og handlingsplaner tilpasses, når det vurderes nødvendigt.

Konkrete opgaver:
- Forberedelse, herunder indstillinger, til styregruppemøder.
- Opfølgning på og tilpasning af handlingsplanerne for samarbejdsaftalens konkrete resultatmål og udviklingsmål

Mødefrekvens:
Seks-otte gange årligt.
 

Elitestaben

Bestående af:

 • DAFs sportschef
 • EKC-cheftrænerne.


Kommissorium:
Som sådan intet kommissorium, da dette forum er at betragte som et officielt netværk med informationsdeling og ideudvikling samt håndtering af konkrete opgaver indenfor såvel den fælles satsning som forbundets eget elitearbejde.
 
Konkrete opgaver:
- Forberedelse af arbejdsgruppemøder
- Udarbejdelse af udtagelseskriterier
- Fastlæggelse af holdledere til diverse mesterskaber osv.

Mødefrekvens:
Efter behov.

EKC-forening

Bestående af:

 • EKC-leder med beslutningskompetence
 • EKC-cheftræner

Kommissorium:
Fastlægges af den enkelte EKC-forening.

Konkrete opgaver:
Løbende sagsbehandling af snitfladen mellem EKC og den bagved liggende forening.
Forberedelse af indstillinger o.a. til DAF / Team Danmark arbejdsgruppe.

Ud fra en fastlagt årlig praksis afholdes et fælles møde DAF / Team Danmark arbejdsgruppe og begge EKC-ledere imellem samt et møde mellem arbejdsgruppe og den enkelte EKC-leder omhandlende relevante emner for mødets deltagere. Disse møder tilstræbes afholdt i EKC-regi.

Mødefrekvens:
Efter behov.
 

EKC Arbejdsgruppe

Bestående af:

 • EKC-leder
 • EKC-cheftræner
 • EKC-trænere


Kommissorium:
Fastlægges af den enkelte EKC-cheftræner.

Konkrete opgaver:
- Planlægning af talentudviklingssæsonen
- Drøftelse af relevante EKC emner i EKC-regi
- Udvikling af eget EKC-setup

 
Mødefrekvens:
Efter behov på baggrund af EKC-cheftrænerens vurdering.

Eliteleder-netværk
 
Bestående af:

 • DAF’s sportschef
 • EKC-ledere
 • EKC-cheftrænere
 • TC-ledere

Kommissorium:
Udviklingsforum for såvel det centrale som lokale elitearbejde i DAF.

Konkrete opgaver:
- Udarbejdelse af forslag til udviklingsmål for elitearbejdet i kommende år

Mødefrekvens:
Årligt seminar
 

© Copyright Dansk Atletik Forbund