Loading...

Elite & Talent / stab

Bo Overgaard, elitechef

09. februar 2018 · Jeppe Weinreich

Overordnet ansvarsområde
Med reference til forbundets direktør varetager elitechefen det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Dansk Atletik Forbunds samlede elitearbejde. Elitechefen er leder af elitestaben incl. landstrænere og har et overordnet ansvar for forbundets strategiske målsætninger og indsatsområder, herunder ansvaret for implementeringen af ATK i de danske atletikklubber og træningsmiljøer. Dette arbejde foregår i samarbejde med forbundets væsentlige eksterne interessenter (Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund, sponsorer o.l.) Endelig er elitechefen – i tæt samarbejde med DAFs direktør - ansvarlig for kommunikationen om Dansk Atletik Forbunds elitearbejde og talsmand i mediemæssig sammenhæng.

© Copyright Dansk Atletik Forbund