Loading...

Landsholdsarbejdet

Mellem-/ langdistanceløb

22. december 2020 · DAFs Elitestab

Mellem/lang

Landsholdsarbejdet i mellem/lang varetages af landstræner Kersti Jakobsen i samarbejde med de assisterende landstrænere Peter Dohn (AGF Atletik) og John Schulz (Aarhus 1900 AL).

Indsatserne i mellem/lang er delt op i følgende grupper: a) Elitegruppe, b) Ungdomselitegruppe, c) Landsholdsgruppe, d) Ungdomslandsholdsgruppe og e) Enduranceprojektet 

a)     Elite

Eliteatleter indplaceret i den fælles DAF/Team Danmark elitesatsning. Sportsligt finaleniveau eller -potentiale til OL, VM eller EM på kort sigt. Disse atleter og deres trænere følges særlig tæt af landstræneren og tilbydes sparring og dialog. Der tilbydes træningslejre i januar/februar samt en pre-camp frem mod OL.

b)     Ungdomselite

Særligt talentfulde atleter, hvor træner og atlet tilbydes individuel sparring og dialog. Desuden arbejdes der med specielle stævnetilbud målrettet denne aldersgruppe, og de inviteres med på udvalgte træningslejre.

c)     Landshold

Bruttolandshold til seniormesterskaber mhp Nordenkampen og EM-hold. Der arbejdes med en samling for atleter og trænere med aktuelle input til træningen. Der tilbydes træningslejre i januar/februar og koordinering af fællestræninger.

d)     Ungdomslandshold

Bruttolandshold til ungdomsmesterskaber. Denne gruppe følges tæt og der sparres om udvikling og mesterskabskrav. Der arbejdes med samlinger i forbindelse med stævner og koordinering af fællestræninger.

e)     Enduranceprojektet

Der arbejdes med et projekt på tværs af grupperne, der især omfatter landevejsløb og cross.

 

Herudover supporterer landstræneren i mellem/lang aktiviteterne i den decentrale talentudvikling i samarbejde med de to elitekraftcentre.

 

Udviklingsprojekter

Der arbejdes på at etablere en række regionale træningsfælleskaber, som vil blive en aktiv del af Dansk Atletiks talentudvikling i mellem/lang. De regionale træningsfællesskaber vil have fokus på atletudvikling og trænersparring med et sigte mod international senior elite.

 

Kontakt

Kersti Jakobsen - landstræner i mellem/lang

kersti.jak@gmail.com, +45 3167 6124

 

John Schulz - assisterende landstræner (fokus på samlinger og træningslejre)

johnschulz1962@gmail.com, +45 2923 7843

 

Peter Dohn - assisterende landstræner (fokus på ungdom og trænernetværk)

peterdohn@hotmail.com, +45 2989 3134

© Copyright Dansk Atletik Forbund