Loading...

Oprettelse af arrangement

Sådan oprettes et arrangement i DAF-kalenderen

22. maj 2015 · Henriette Leth Nielsen

Stævner og andre former for arrangementer oprettes i DAF-kalenderen ud fra nedenstående procedure:

Ved ansøgning om oprettelse af stævner eller andre former for arrangement er det vigtigt, at alle nedenstående informationer oplyses her:

 • Stævnets navn
 • Postnummer og by for afviklingen
 • Region
 • Discipliner
 • Stævnets kategori (kun DM og Øst- / Vest mesterskaber oprettes som mesterskaber)
 • Stævnets start og sluttidspunkt (oplys altid BÅDE starttidspunkt lørdag OG sluttidspunkt uanset om arrangementet afvikles over en eller flere dage)
 • Adresse med oplysning om vejnavn, husnummer, postnummer og by
 • Lokalitet (navn på stadion eller navn på det sted, hvor arrangementet afvikles)

I feltet med plads til  "bemærkninger" oplyses følgende:

PROGRAM:

 • Stævnets klasse (ungdom + årgange / senior / masters)
 • Stævnets øvelser og evt. link til indbydelse

 

KONTAKT:

 • Kontaktperson med oplysning om mobilnummer og/eller mailadresse

I fanebladet "Link" oplyses klubbens hjemmeside og/eller arrangementets hjemmeside samt link til tilmelding og resultatsiden. 

Vær opmærksom på at skrive http:// foran www når linket indsættes. Eks. "http://www.dansk-atletik.dk"

Husk også at skrive mailto: foran mailadressen. Eks. "mailto:dorte@dansk-atletik.dk"

HUSK at udfylde datoer for, hvornår der åbnes og lukkes for tilmelding.

Opret stævner så tidligt som muligt og senest ugedagen før stævnet afholdes (altså afholdes stævnet lørdag, skal det oprettes senest lørdagen før). Der dispenseres ikke for denne regel.

Når DAF har godkendt arrangementet, oprettes det automatisk i DAF-kalenderen. Hvis arrangementet ikke godkendes, sender DAF en mail med begrundelse for afslaget.

VIGTIGT:

Brug Mozilla Firefox-browseren. Hvis du ikke bruger den, og stævnet ikke figurerer på Kalenderen to dage efter, så send venligst en mail til dorte@dansk-atletik.dk for at få bekræftet, at stævnet er blevet registreret.

© Copyright Dansk Atletik Forbund