Loading...

Oprettelse af arrangement

Sådan oprettes et arrangement i DAF-kalenderen

22. maj 2015 · Henriette Leth Nielsen


OBS!
Fra og med 1. april 2020 er det ikke muligt at oprette nye arrangementer i DAF-kalenderen. Redigering af eksisterende arrangementer er ikke tilladt.

Stævner og andre former for arrangementer oprettes i DAF-kalenderen ud fa nedenstående procedure:

Ved ansøgning om oprettelse af stævner eller andre former for arrangement er det vigtigt, at alle nedenstående informationer oplyses her:

 • Arrangement navn
 • Arrangør navn
 • Sted for afviklingen (adresse med oplysning om vejnavn, husnummer, postnummer og by)
 • Stævnets/arrangementets kategori (OBS! kun DM og Øst-/Vestmesterskaber oprettes som mesterskaber)
 • Discipliner
 • Stævnets start og sluttidspunkt (oplys altid BÅDE starttidspunkt OG sluttidspunkt uanset om arrangementet afvikles over en eller flere dage)
 • Region
 • Link til tilmelding (www eller e-mail)
 • Link til arrangementets hjemmeside
  Vær opmærksom på at skrive http:// foran www når linket indsættes. Eks. "http://www.dansk-atletik.dk"
  Husk også at skrive mailto: foran mailadressen. Eks. "mailto: navn@mail.dk"
 • Lokalitet (navn på stadion eller navn på det sted, hvor arrangementet afvikles)
 • Tilmelding åben fra og til - OBS! Kalenderen accepterer ikke 24:00 som et gyldigt klokkeslæt. Brug 00:00 (eller 23:59) i stedet for. 

I feltet med plads til  "bemærkninger" oplyses følgende:

PROGRAM:

 • Stævnets klasse (ungdom + årgange / senior / masters)
 • Stævnets øvelser og evt. link til indbydelse

KONTAKT:

 • Kontaktperson med oplysning om mobilnummer og/eller mailadresse

Opret stævner så tidligt som muligt og senest en uge før stævnet afholdes (altså afholdes stævnet lørdag, skal det oprettes senest lørdagen før). Der dispenseres ikke for denne regel. 

Senest 5 min. efter oprettelsen vil du få en bekræftelsesmail, hvis du har oprettet korrekt. Hvis du ikke får denne mail, er det fordi, der er fejl i oprettelsen. Tag da kontakt til DAF enten pr. tlf. 4326 2307 eller daf@dansk-atletik.dk

Når DAF har godkendt arrangementet, oprettes det automatisk i DAF-kalenderen. Hvis arrangementet ikke godkendes, sender DAF en mail med begrundelse for afslaget.

VIGTIGT:

Brug Mozilla Firefox-browseren. Hvis du ikke bruger den, og stævnet ikke figurerer på Kalenderen to dage efter, så send venligst en mail til daf@dansk-atletik.dk for at få bekræftet, at stævnet er blevet registreret.

© Copyright Dansk Atletik Forbund