Loading...

veteran

stævneoversigten stopper

17. juni 2015 · Knud Høyer

- du kan nu vælge en oversigt over alle stævner og mesterskaber for veteraner i DAFs Kalender

Oversigten over stævner og mesterskaber for veteraner har eksisteret i mange år, men nu er det slut.

DAFs nye Kalender har fået et nyt udseende, og ved hjælp af søgefunktionen kan du nu få en oversigt alene over alle stævner og mesterskaber for veteraner, som er lagt ind i Kalenderen.

Jeg har i dag haft møde med DAFs kommunikationschef Henriette Leth Nielsen, og bl.a. set hvad Kalendren kan - og det er ret meget. som jeg er sikker på at alle veteraner kan finde ud af ved at "træne lidt på siden"

Find Kalender på DAFs hjemmeside og klik på Kalender. Tryk på pil nedad ud for alle kategorier, og tryk på veteran (nederst) og på Søg ude til højre. I den udstrækning som arrangørern har angivet under Type, at arrangementet er for veteraner, så har du her en opdateret oversigt for alle de arrangementer som veteraner kan deltage i, og i en langt større deltaljeringsgrad end på den gamle oversigt. prøv at klikke på mere info og få informationer på 12 udvalgte parametre.

Henriette har fået en opdateret oversigt af mig pr. d.d., som også indeholder de internationale mesterskaber. Den gennemgår hun nu og vender tilbage til mig om, hvad hun kan lægge ind og hvad jeg på vegne af VU skal supplerer med.

Den proces synes jeg er fantastisk, fordi VU nu har indflydelse på alle veteranarrangementer som lægges ind, og du kan som veteran selv se alle arrangementer og udskive den. Det andet er, at denne proces bruger langt færre af de frivillige resssourcer og af DAF-kontorets tid.

Hvis du i løbet af året er ansvarlig for at oprette et arrangement i Kalender, så klik ind på Henriettes nyhed om, hvordan du gør det fremover. Som nævnt ovenfor, så er det dig der er ansvalig for, at alle 12 parametre er synlige for deltagerne.

Tag godt imod den nye Kalender og hold dig ikke tilbage med at kommenterer dine oplevelser med at bruge den på mail til mig knudinge@post11.tele.dk.

Knud Høyer

VU formand

© Copyright Dansk Atletik Forbund