Loading...

Skole OL

Folkeskolens største online-undervisningsforlag bruger Skole OL-træningsmateriale

11. november 2015 · Henriette Leth Nielsen

Skole OL Logo 2016Når Danmarks største online-undervisningsforlag med digitale læremidler rettet mod folkeskolen, Clio, i januar 2016 åbner idrætsportalen for folkeskolens mellemtrin, vil atletikmaterialet have Skole OL som omdrejningspunkt. Udover det eksisterende Skole OL-træningsmateriale vil portalen indeholde video, aktiviteter og konkrete undervisningsforløb, som synliggør læringsmål for eleverne.

"Vi regner med, at vi med dette samarbejde vil nå ud til endnu flere idrætslærere," fortæller Skole OL-udviklingskonsulent Katrine Gribel Vorum.

Clio har på nuværende tidspunkt et rigtig fint materiale til udskolingen på deres portal, hvilket de har udviklet i samarbejde med trænere i DAF. 

Se Skole OL træningsmaterialet her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund