Loading...

Nyheder 2010

Fordelingsmøde

12. juli 2010 · Michael Bruun Jpesen

De foregående år har der i forbindelse med Store DM været afholdt et fordelingsmøde mellem DAF's Terminsudvalg, de idrætslige udvalg og DAF's medlemsforeninger, hvor man har drøftet de løse ender, der fortsat måtte være omkring terminerne for det kommende atletikår såvel inde som ude.

I år bliver proceduren noget anderledes. DAF har tidligere i år offentliggjort en Elitefolder, og om ca. 2 uger bliver der offentliggjort en DM-folder, der beskriver samtlige Danske Mesterskaber i 2011 inklusiv Vinterturneringen samt de terminer, der ligger fast på nuværende tidspunkt.

I DM-folderen kan man ud over en terminsoversigt for 2011 også finde en detaljeret beskrivelse af de forskellige mesterskaber. Intentionen med DM-folderen er dels at give alle i dansk atletik et overblik over terminslisten for den kommende sæson, hvilke Danske Mesterskaber der ligger hvor, og ikke mindst tjene som en guide for forbundets foreninger ift at byde ind på alle vores Danske Mesterskaber.

Og netop det sidste vil der være deadline for medio august 2010. Samtidig vil der også være deadline ift at byde ind på terminer med andre ikke-DM stævner arrangeret af foreningerne. Mere info om dette i DM-folderen.

Fordelingsmødet vil blive udskudt, så det bliver afholdt lørdag den 9.oktober som formøde til B&U-konferencen, Seniorkonferencen og Veterankonferencen. Der vil komme mere info om dette senere.

Op til fordelingsmødet i oktober vil DAF's Terminsudvalg være i kontakt med foreningerne ift ikke DM-arrangementer, hvis flere foreninger byder ind på de samme terminer, så det forhåbentlig kan blive løst inden vi mødes. Medio september vil der på DAF's hjemmeside også blive offentgjort en foreløbig terminsliste for 2012.

© Copyright Dansk Atletik Forbund