Loading...

Nyheder 2010

Grønlands Atletik forbund under realisering

10. august 2010 · Jakob Larsen

Grønlands atletik forbund er nu ved at blive realiseret. På et historisk møde 8. august 2010, blev der dannet en provisorisk bestyrelse med opgaven at lave et forslag til vedtægter samt at indkalde til stiftende generalforsamling for det kommende atletik forbund.

 

4Abf375eb95440bb8def97a435d6adafashxAtletik er ikke en ny idrætsgren i Grønland. Der har gennem tiderne blevet afholdt forskellige uofficielle mesterskaber i atletikkens mange flotte og spændende discipliner. 

Og nu er tiden inde til at samle de mange løbeklubber, skiklubber med løbeafdelinger og orienteringsklubber til et forbund der skal varetage og fremme atletikken og dennes interesser. Løbesporten og marathonarrangementer er gennem de seneste år eksploderet og er ved at blive et af de mest aktive idrætsgrene i Grønland. Orienteringssporten bliver også en del af forbundets nye aktive del i arbejdet og vil blive udviklet sammen med forbundets arbejde.

Den provisoriske bestyrelse har til formål:

  • At forsøge at stifte et specialforbund under GIF med navnet: ”Kalaallit Nunaanni Atletikkertartut Kattuffiat” (og på dansk ”Grønlands Atletikforbund”, og på engelsk Athletics Federation of Greenland).
  • Forbundet skal være stiftet i så god tid, at der kan træffes beslutning om det på GIF's repræsentantskabsmøde den 10. oktober.
  • forfærdiger forslag til vedtægter, og arrangere en stiftende generalforsamling.    

Efter en kort diskussion af inklusion af klubber på kysten i bestyrelsen, blev det besluttet at den provisoriske bestyrelse bedst sammensættes af folk fra Nuuk. 

 

Formand: Kim Godtfredsen 

Næstformand: Christian Wennecke 

Kasserer: Tønnes ”Kaka” Berthelsen 

Sekretær: Flemming Enequist 

Best. medlem: Uju Petersen

© Copyright Dansk Atletik Forbund