Loading...

Nyheder 2010

Formanden tager ordet

11. oktober 2010 · Lars Vermund, formand for Dansk Atletik Forbund


42F921769ef245619722384f3c79fcceashxJeg vil gerne starte med at takke for den tillid, I viser mig ved at vælge mig som formand for DAF.  

Samtidig skal I have tak for at vælge en yderst kompetent og slagkraftig bestyrelse.  

Den nye bestyrelse mødes første gang tidligt i november, hvor vi fastsætter fokusområder for 2011, og hvor vi fordeler ansvarsområder og arbejdsopgaver imellem os.  

Bestyrelsens måde at arbejde på vil adskille sig væsentligt fra tiden under den tidligere formand. Det er min intention, at denne bestyrelse fremover vil fremstå som en stærkt forankret helhed, hvor teamspirit og dedikation er nøgleord.  Og vi  ønsker en åben og konstruktiv dialog mellem klubber og udvalg. En dialog som er fuldstændig afgørende i vores bestræbelser på at udvikle hele Atletik-Danmark.  

Bestyrelsen vil derfor i langt højere grad end tidligere gøre sit bedste for at kommunikere sine intentioner og igangværende arbejde ud til alle. Hvilken form vi vil gøre det i, er endnu ikke besluttet, det offentliggør vi efter vores første bestyrelsesmøde. 

For at dialogen skal lykkes, er det nødvendigt, at I også er proaktive og søger aktiv indflydelse. Uden jeres hjælp til at vække opmærksomhed på udfordringer og jeres input og ideer til forbedringer, når vi ikke vores fælles mål om fremgang på alle niveauer.  

Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag. Men hvis vi formår, at tænke os i stedet for dem og vi i stedet for jeg, har vi lagt grundstenen for fremtidig succes for alle.  

Endnu engang tak for jeres støtte.  

© Copyright Dansk Atletik Forbund