Loading...

Nyheder 2010

DT reduceres, og der indføres nyt Hovedgruppe DM

17. november 2010 · Michael Bruun Jpesen

Ved DAF’s Seniorkonference i Strib ifm Årsmødet blev den nuværende DT-model endnu en gang taget op til debat, og samtidig var der forslag om at indføre et nyt DM for hovedgrupper.

DANMARKSTURNERINGEN REDUCERES TIL 1 INDLEDENDE RUNDE

I 2011 bliver DT reduceret til kun at indeholde 1 indledende runde, hvor man kvalificerer sig til DT-finalen eller de forskellige op- og nedrykningsmatcher. Dette er sket i erkendelse af, at det har vist sig at være mere end almindelig svært at finde arrangører til de forskellige matcher i de sidste år. Samtidig har der også været et ønske om at skabe noget mere intensitet, og det må man sige nu er sket ved at den indledende runde nu bliver knald eller fald på selve dagen.

Der skete ikke nogen andre ændringer i konceptet, så det kører videre som man hidtil har kendt det, nu blot med kun 1 indledende runde der i 2011 vil blive afholdt i weekenden den 14-15.maj.

 

NYT HOLD-DM INDFØRES SOM SUPPLEMENT TIL DT

En stor anke ifm at skære i DT var det sociale element, hvor DT for mange foreninger var det samlende punkt, og man var nervøs ved konsekvenserne ved at skære yderligere. Dette blev der kompenseret for, da man valgte at indfør et nyt holdmesterskab, nemlig Hovedgruppe DM, der bliver afholdt på den termin, der oprindelig var tiltænkt 2.runde af DT, nemlig i weekenden den 11-12.juni.

Intentionen er at antallet af holdaktiviteter skal bevares, men man ønsker i erkendelse af det faldende antal hold i DT samtidig at skabe en holdaktivitet der kræver færre udøvere og samtidig går målrettet mod baneatletikken.

DAF’s Hovedgruppe DM afvikles som en holdkamp med direkte finale for henholdsvis mænd og kvinder i hver af de fire hovedgrupper sprint/hæk, mellem/lang, spring og kast. Man kan altså i 2011 blive Dansk Holdmester for kvinder i sprint/hæk, mellem/lang etc, og ditto for mænd. Der er fri tilmelding, hvilket betyder, at lige så snart én aktiv tilmelder sig, så deltager foreningen automatisk i det pågældende Hovedgruppe DM. Man betaler altså kun individuelle startpenge og ikke et holdkampsgebyr.

I sprint/hæk Hovedgruppe DM indgår der de øvelser vi kender i dag fra Elitedivisionen (100m, 200m, 400m, kort hæk, 400m hæk, 4x100m og 4x400). Hver aktiv må maksimalt stille op i 4 løb, dog skal minimum en af dem være en stafet. Man kan som forening stille med lige så mange deltagere man ønsker i hver disciplin, dog vil det kun være den bedst placerede der tæller i holdkampen. I 100m og 400m vil der dog være 2 tællende fra hver forening. Hvis man er minimum 4 aktive, så kan man stille med fuldt hold, om end det bliver en udfordring for alle.

I mellem/lang skal man også minimum være 4 aktive for at deltage fuldt ud i holdkampen (maksimalt 3 løb, dog minimum 1 stafet), der dækker 800m, 1.500m, 5.000m, 3.000m forhindring og 4x800 (K) / 4x1.500 (M), og hvor der er 2 tællende aktive på 800m og 5.000m.

I spring kan man score point i alle discipliner med 3 aktive (max. 2 øvelser pr. aktiv), der skal deltage med 2 tællende deltagere i længde og højde, og 1 tællende i trespring og stangspring. I kast kan man score point i alle discipliner med blot 4 deltagere (max. 3 øvelser pr. aktiv), hvor der er 2 tællende i diskos og spydkast, og 1 tællende i kuglestød, hammerkast og vægtkast.

I alle øvelser seedes der, så de bedste uanset klubtilhørsforhold kommer til at møde hinanden. Skulle der være rigtig mange deltagere i de tekniske discipliner, så afvikles disse øvelser i 2 puljer. Der gives placeringspoint efter antallet af tilmeldte hold. Er der 10 hold med i Hovedgruppe DM i spring for kvinder, så får vinderen af hver øvelse 20 point, nr.2 får 19 point, nr. 3 18 point etc. og dette gælder uanset om det er en øvelse med 1 eller 2 tællende udøvere.

Holdkampene afvikles med to disciplingrupper pr. dag, således at begge køn afvikler sprint/hæk og kast lørdag, og begge grupper afvikler M/L og spring søndag. Man må som udøver godt stille op i mere end ét Hovedgruppe DM, dog må man max. have 4 startere pr. konkurrencedag. Og her er det intentionen at Hovedgruppe DM afvikles med 2 hovedgrupper pr dag, således at begge køn afvikler sprint/hæk og kast om lørdagen, mens begge køn afvikler spring og mellem/lang om søndagen.

Ellers er reglerne som i DT om udlændinges deltagelse og en nedre aldersgrænse på 14 år. Yderligere gælder der, at unge udøvere kun må gå én vægtklasse i kasteredskaber op ift deres naturlige aldersklasse.

Et nyt spændende initiativ, som der naturligvis kommer flere nyheder om i takt med at vi nærmer os datoen for afholdelse den 11-12.juni 2011.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund