Loading...

Nyheder 2010

Første bestyrelsesmøde i DAF

03. december 2010 · Jakob Larsen

DAFs nyvalgte bestyrelse har afholdt sit første bestyrelsesmøde

Den 24.-25. november afholdte DAFs nyvalgte bestyrelse sit første bestyrelsesmøde.

Mødet, som fandt sted i Århus, lagde rammer til en grundig diskussion af bestyrelsens fokusområder, dels for 2011, dels for de kommende år. Efter grundige drøftelser fastlagde bestyrelsen  følgende fokusområder:

  • Organisation/sekretariat/ledelse
  • Økonomi med sigte på en stor grad af uafhængighed
  • Motionsløb & -gang
  • Eliteudvikling
  • Kommunikation
  • Uddannelse/klubudvikling
  • Udviklingsprojekt for mellem- & langdistanceløb
  • Stævneudvikling

Derudover fastlagde bestyrelsen de overordnede rammer for det kommende års arbejde, hvor man blandt andet vil opprioritere samarbejdet med udvalgene om fornyelse af forbundets politikkatalog og indsatsområder. 

Ydermere er en udvikling af DAFs konferencer og årsmøde, som i 2011 afholdes den 8.-9. oktober, højt på ønskelisten. Denne weekend skal i 2011 danne rammen om de diskussioner, som skubber dansk atletik videre fremad i en tid, hvor der virkelig er grøde i vores sport.

Læs mødereferatet her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund