Loading...

Nyheder 2010

Nytårshilsen fra formanden

29. december 2010 · Lars Vermund, formand for Dansk Atletik Forbund

62931D54d6d54901a4151786c31a2380ashxKære atletik Danmark

Der har ikke været mange kedelige stunder, siden jeg blev valgt som formand. Det er kun et par måneder siden, I gav mig opgaven og ansvaret og vi er allerede nået forbløffende langt i bestræbelserne med at skabe udvikling og succes på alle niveauer i vores fællesskab.

Jeg bliver mødt med tillid, når jeg er i kontakt med klubformænd, udvalg, medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere, trænere og atleter. Det skal I have tak for.

2011 kan ikke starte bedre. Jeg har netop skrevet under på Dansk Atletiks største sponsorkontrakt nogensinde, som vil tilføre forbundet et tocifret millionbeløb over de kommende år. 

MotionDANMARK er dermed en realitet. Aftalen med hovedsponsoren er landet, aftalen med en mediepartner signeres i januar og jeg har haft positive samtaler med flere andre store sponsoremner i løbet af december. Implementeringen af MotionDANMARK er i mine øjne, den vigtigste opgave vi nogensinde har haft i DAF. MotionDANMARKs succes skaber grundlaget for alle de ønsker og mål vi har til og for fremtiden. Jeg vil derfor bruge rigtig mange af mine ressourcer på implementeringen i 2011. Ligesom både Gitte Melph og Torben Dan Petersen fra bestyrelsen vil.

Mulighederne ved etableringen af MotionDANMARK er enorme, når vi i fællesskab udnytter potentialet. Derfor er mit største nytårsønske jeres opbakning til projektet. Kun når vi alle løfter i fællesskab, lykkes projektet fuldt ud. Men meget mere om det i løbet af året.

Grundlaget for et udvidet samarbejde med DIF er lagt via en møderække med henholdsvis Niels Nygaard og Morten Mølholm. Vi har en meget vigtig opgave foran os, i at planlægge og ikke mindst beskrive DAF’s udviklingsprojekt for medlemsfremgang via motion. Udbyttet ved et forbedret samarbejde med DIF er meget stort og opgaven har høj prioritet i 2011. Jeg vil sammen med Gitte Melph og sekretariatet arbejde for, at vi påbegynder et udviklingsprojekt i 2011. 

Arbejdet med at styrke sekretariatet er i fuld gang. Både som organisation, strukturelt og via udvidelse af medarbejderstaben. Bo Overgaard fra bestyrelsen har ansvaret og er i fuld gang med at udarbejde den helt rigtige organisationsplan og definere ansvarsområder og arbejdsopgaver for fremtidens sekretariat. Udviklingen af sekretariatet ser jeg som den vigtigste opgave i forhold til klubudvikling og i forhold til jeres opfattelse af DAF som givtig samarbejdspartner. 

Også i forhold til det store frivillige arbejde - som udføres i de mange udvalg under DAF - er udviklingen af sekretariatet essentiel. Vi ønsker, at udvalgene i større udstrækning skal frigøres til at gøre det, som vi ved, de brænder for: nemlig at udvikle atletikken gennem nye ideer og nye tiltag. Ved at tilføre flere administrative ressourcer til vores sekretariat vil vi sikre, at hvert enkelt udvalg får hjælp til at klare de mange administrative og rutinemæssige opgaver, der er knyttet til udvalgsarbejdet - og på den måde få overskud til at udvikle atletikken.

Elitekursen frem mod OL 2012 er lagt og Karsten Munkvad og Jakob Larsen har landet en rigtig fornuftig aftale med Team Danmark. Det er min opfattelse, at samarbejdsklimaet med Team Danmark er positivt og at begge parter betragter hinanden og agerer som ligeværdige partnere. Der foreligger en vigtig opgave i, at definere elitestrukturen efter 2012. Et arbejde vi er i gang med og skal have færdigt i løbet af efteråret 2011.

Kommunikation er måske det vigtigste parameter, når I og den øvrige omverden udenfor atletikken skal vurdere vores succes. Hvis verden skal flyttes og kulturen skal ændres til det bedre, skal budskaberne sendes og modtages i en form, der skaber varig positiv forandring. Verden ligger helt åben for os, når vi bearbejder den rigtigt og god kommunikation er nøglen. Derfor er kommunikation et af bestyrelsens vigtige fokuspunkter og jeg glæder mig til resultaterne af, at Torben Dan Petersen tager fat på at forbedre vores fælles kommunikationskanaler. Vi bærer dog alle et stort ansvar. Vi er alle rollemodeller, når det gælder positiv og konstruktiv kommunikation. Bestyrelsen har taget første skridt ved at fremlægge dens etiske retningslinjer på hjemmesiden. Et tiltag der frit kan kopieres af alle forbundets klubber. 

Jeg har store forventninger til Mellem - Lang løbeprojektet som sammen med Projekt Mangekamp bliver retningspil for, hvor og hvordan vi vil kanalisere økonomiske og menneskelige ressourcer fremover. Det er vigtigt, at vi formår både at implementere og beskrive projekterne fuldt ud, så vi får et solidt fundament for at bruge denne arbejdsmetode i fremtiden. Bestyrelsesmedlem Niels Kim Hjorth har taget teten med løbeprojektet og er i mine øjne om nogen personen, der kan få løbeprojektet til at lykkes. Mangekamp projektet styres af Mangekamp gruppen der tæller personer som Jens B. Christensen, Niels Christian Bendixen med mere. Projekterne løber foreløbig over fire år, hvor en god blanding af både korte og lange briller og en tyrker tro på, at resultatet bliver bedre end fantastisk er hjørnestene i processen. 

Vi er kom rigtig godt i gang med bestyrelsesarbejdet. Det var et par fantastisk positive dage bestyrelsen havde i Århus og jeg ser frem til mange flere af den slags. Det vigtigste bestyrelsesarbejde foregår dog ikke på bestyrelsesmøderne, men mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøderne bruges først og fremmest til at sikre at kursen holdes, til inspiration af hinanden og til koordination af bestyrelsens specifikke arbejdsområder.

Tak for jeres opbakning i 2010 og en endnu større tak for den indsats, I vil yde for fællesskabet i 2011.

I ønskes alle et godt og succesrigt nytår.

Med venlig hilsen
Lars Vermund
Formand for Dansk Atletik Forbund

© Copyright Dansk Atletik Forbund