Loading...

Nyheder 2011

Bestyrelsesmøde i DAF mandag den 28. februar

25. februar 2011 · Lars Vermund, formand for Dansk Atletik Forbund

Lars Vermund DafashxÅrets første bestyrelsesmøde har to vigtige punkter på dagsordenen. Det første er en drøftelse med Veteranudvalget, der kommer på besøg til mødet. Her får bestyrelse og udvalg lejlighed til i fællesskab at drøfte de ting, der optager i dagligdagen, skabe nye muligheder, afklare eventuelle problemstillinger og i det hele taget lære hinanden bedre at kende. Meningen er, at bestyrelsen til hvert bestyrelsesmøde i 2011 får besøg af et udvalg. På den måde vil vi sikre, at dialogen og den gensidige forståelse bliver endnu bedre. Og går det som det plejer, når atletikvenner er sammen, kommer der nok et par gode ideer ud af det! 

  

Det næste vigtige punkt er drøftelse af og fastlæggelse af de prioriterede indsatsområder, som bestyrelsen vil fokusere særligt på i de kommende år. På det seneste bestyrelsesmøde i november sidste år udpegede bestyrelsen følgende otte fokusområder:

  

Organisation/sekretariat/ledelse

Økonomi

Motion

  Eliteudvikling

  Kommunikation

  Uddannelse og klubudvikling

DAF’s løbeprojekt: Danmark som Nordens Kenya

Stævneudvikling 

På mødet den 28. fastlægger bestyrelsen konkrete mål for arbejdet på kort sigt (inden for ca. et år), mellemlangt sigt (inden for 1-3 år) og på den lange bane (3 år og frem). Resultatet bliver en konkret handlingsplan for de områder i DAF, som bestyrelsen sætter særligt fokus på. Den samlede plan med tilhørende mål, ressourceallokering etc. bliver fremlagt ved Årsmødet i oktober. Meningen er, at vi sammen – bestyrelse, udvalg og de ansatte i sekretariatet – alle arbejder mod præcis de samme mål for at bringe dansk atletik endnu videre. 

Med venlig hilsen

Lars Vermund

© Copyright Dansk Atletik Forbund