Loading...

Nyheder 2011

Nordisk kongres i Oslo

09. april 2011 · Jakob Larsen

Den norske hovedstad lagde fredag rammer til årets nordiske kongres.

De 16 repræsentanter fra de 5 nordiske lande, herunder DAFs formand Lars Vermund og forbundets direktør, Jakob Larsen skulle på mødet dels behandle en række konkrete forslag til ændring af det nordiske regelsæt, den såkaldte Nordiske Håndbog, dels drøfte emner af såvel politisk som udviklingsmæssig karakter.

Af de behandlede forslag blev det af forsamlingen vedtaget, at Færøerne fremover har egen startret ved alle nordiske mesterskaber og altså ikke vil være en del af det danske hold. Undtaget herfor er den nordiske juniorlandskamp.

Ligeledes blev det vedtaget, at de baltiske lande fremover dels vil være faste deltager i de nordiske U23-mesterskaber, dels at de samme lande forsøgsvis indlemmes i de øvrige nordiske mesterskaber, igen undtaget den nordiske juniorlandskamp.

Derudover blev det vedtaget, at der oprettes en nordisk kapgangskomité, som skal rådgive kongressen i spørgsmål om netop kapgang.

En række nordiske terminer for 2012 blev også fastlagt, og disse vil nu indgå i arbejdet med den danske terminsliste 2012. Allerede på tirsdag mødes DAFs terminsudvalg med medarbejdere og udvalgsformænd med henblik på at strukturere stævnesæsonen 2012.

Næste års kongres, som skal holdes i København, vil på dansk opfordring sandsynligvis blive udvidet med en ekstra dag således, at der vil være yderligere mulighed for at drøfte konkrete tiltag i en fælles nordisk ramme.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund