Loading...

Nyheder 2011

DAFs årsmøde: Valg og kåringer

10. oktober 2011 · Jakob Larsen

Dansk Atletik Forbund afholdt søndag årsmøde i Strib ved Middelfart.

Årsmødet indledtes med en overrækkelse af prisen som årets leder, som i år tilfaldt Niels Chr. Bendixen på baggrund af dennes store indsats for mangekamp i det forgangne år samt hans store indsats i forbindelse med årets Ungdoms-OL i Tyrkiet.

Årsmødet hædrede desuden Skive AM som årets forening - en fuldt fortjent hyldest på baggrund af klubbens ungdomsarbejde, aktive deltagelse i debatten omkring vor sport og klubbens store indsats som arrangør - både af atletikstævner og motionsløb.

På baggrund af sin store indsats for dansk atletik generelt og eliteatletikken i særdeleshed blev Karsten Munkvad tildelt DAFs fortjentstegn i sølv.

Årsmødet valgte også nye medlemmer til bestyrelsen i forbundet. Således blev Karsten Munkvad, som hidtil har været konstitueret medlem af bestyrelsen nu valgt som næstformand for en 2-årig periode. Han erstatter Christina Schnohr, som er trådt ud af DAFs bestyrelse. Også Niels Kim Hjorth fortsætter i bestyrelsen, det han blev genvalgt for en 2-årig periode.

Nye i bestyrelsen bliver Susanne Hedeager (OA/OGF), som erstatter Gitte Melph, mens Svend Christensen (SAK 77) overtager den den ledige plads efter Karsten Munkvads valg til næstformand.

Såvel Martin Lauesen (B&U) og Henning Rose (Motionsudvalget) blev genvalgt som udvalgsformænd, mens Susanne Hedeager (IU), Eva Larsen (B&U), Preben Mortensen (VU), Ingrid Nygaard Thomsen (VU) og Niels Kahlke (Appeludvalg) alle blev valgt til udvalgsposter. 

De fremsatte forslag blev alle vedtaget og vil snarest blive indarbejdet i forbundets love af lovudvvalget.

Referat følger snarest på forbundets hjemmeside.

© Copyright Dansk Atletik Forbund