Loading...

Nyheder 2013

Sparta og Alt for Damerne - reaktion fra DAF

21. januar 2013 · Karsten Munkvad

Som det sikkert er de fleste bekendt, tabte Sparta i sidste uge en længerevarende retssag om rettighederne til deres kvindeløb arrangeret siden 1981.

Af dommen kan vi lære, at foreningerne skal være meget mere præcise i udformningen af aftaler med sponsorer, således at der ikke opstår tvivl om rettighederne. Vi kan ligeledes lære, at vi skal værne endnu mere om de muligheder motionsløbene giver for at yde et tilskud til de oftest frivilligt baserede foreningers arbejde.

I DAF vil vi derfor i den kommende tid udarbejde standardkontrakter, som I som potentielle arrangører kan anvende eller lade jer inspirere af i forbindelse med indgåelse af aftaler med sponsorer.

Ligeledes vil vi i de næste måneder idrætspolitisk fremme vore synspunkter inden for kommercialisering af motionsløb. Danmarks Idræts-Forbund har pt. fokus på frivillighed og de titusindvis af ”gratis” timer, der lægges i foreningsregi. Frivillighed er – og bliver fortsat ved med at være – et af fundamenterne i det danske velfærdssamfund. Foreningsidrætten løfter utroligt mange samfundsrelevante opgaver; derfor bør stat og kommuner bakke op om den foreningsbaserede idræt. Når der f. eks. arrangeres motionsløb, bør det være en selvfølge, at de foreningsbaserede arrangører er privilegeret ift. de kommercielle.

I slutningen af 2009 skrev bestyrelsen til DAF’s foreninger grundet den tiltagende interesse fra private firmaer, for at arrangere motionsløb. Dengang som nu er motionsløbene i rivende udvikling, og siden er interessen for at løbe steget ganske betragteligt, således at omkring 1 mio. danskere regelmæssigt løbemotionerer. Derfor er interessen for at deltage i motionsløb steget og antallet af løb ligeledes. Interessen for at arrangere motionsløb alene med et kommercielt formål er tilsvarende vokset.

I samme periode har DAF etableret MotionDanmark i samarbejde med Tryghedsgruppen. Først og fremmest for at markere os samlet som idrætsgren på det voksende marked for sundhed og motion, men også for at etablere et interessefællesskab for de foreningsbaserede løbsarrangører. 

Vi har i DAF nu en organisation (MotionDanmark), der kommer med flere og flere tilbud og får større og større ekspertise. Og i takt med den stigende opbakning til de mange tiltag, øges vores gennemslagskraft.
Derfor; slut op om MotionDanmark, benyt jer af fællesskabet og stå sammen for at værne om de foreningsbaserede motionsløb. 

Venlig hilsen

Karsten Munkvad
Formand

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund