Loading...

Nyheder 2013

Mellem- & langdistance får øget fokus

16. maj 2013 · Jakob Larsen, Søren Munch & Henrik B. Andersen

Løbeudvalg skal styrke dansk mellem- & langdistance.

I forbindelse med DAF's ansøgning om værtsskab for næste års IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton drøftede DAF's daværende bestyrelse mulighederne for at igangsætte en udvikling af det store potentiale som løbemiljøet rummer. Resultatet af dette blev iværksættelsen af et udviklingsprojekt, som indtil nu primært har været mærkbart i kraft af den større satsning på NM Cross og EM Cross, samt den naturlige fokusering på et stærkt dansk hold til VM-løbet på hjemmebane den marts næste år. 
Mandag aften mødtes arbejdsgruppen bag udviklingsprojektet med DAF's formand og enkelte klubpersoner fra hhv. øst og vest. På dagsordenen var de sidste forberedelser af det danske hold til VM Halvmaraton på hjemmebane, den kommende vinters CrossChallenge samt videreførselen af udviklingsprojektets grundlæggende tanke; en udvikling af løbemiljøets potentiale.
Mødet mundede ud i en foreløbig beslutning om formel etablering af et blivende løbeudvalg, som skal referere til DAF's sportschef. 
Udvalget består foreløbig af en håndfuld engagerede mellem- og langdistancetrænere, men det er hensigten, at løbegruppen skal bestå af op til 10-12 personer. En af gruppens første opgaver bliver at skabe et formelt netværk af trænere, holdledere, løbsarrangører og løbere, således at udvalget kommer til at afspejle det danske løbemiljø. Er man interesseret, vil man således få rig lejlighed til at knytte sig direkte til løbegruppen eller til netværket.
Løbeudvalget skal rådgive og sparre i forhold til forbundets overordnede strategi og visioner for elitearbejdet indenfor mellem- og langdistance. Gruppen vil indgå i det rådgivende team omkring sportschefen i forhold til kvalifikationskrav og udtagelsesprocedure til diverse internationale løbe-events og - mesterskaber samt udvikling af forbundets mellem-og langdistance set up i kraftcenterregi.
Den konkrete arbejdsbeskrivelse for gruppen, hvis primære målgruppe er konkurrenceløbere udenfor DAF's bruttogruppe, vil blive beskrevet i detaljer i den kommende tid; blandt gruppens opgaver bliver også udvikling af forbundets vinterturnering og afholdelse af træningssamlinger."
Beslutningen skal endeligt behandles af DAF's samlede bestyrelse, inden en endelig opstart kan igangsættes. Dette vil ske på bestyrelsesmøde i DAF den 27. maj. 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund