Loading...

Nyheder 2013

Portræt: Henning Blok Madsen

11. oktober 2013 · Jeppe Weinreich

To atletikledere stiller ved årsmødet om to uger op som kandidater til posten som menige medlemmer af bestyrelsen i DAF. Vi bringer her det første af to små portrætter.

Selvom han har en fortid på Korsørs landsturneringshold, så er det ikke som aktiv atletikudøver, at Henning Blok Madsen har gjort sig mest bemærket. Derimod hersker der ingen tvivl om, at han har en stor del af æren for, at Korsør AM for fire år siden kunne indvie et helt nyt kunststofstadion – og at klubben på DAFs årsmøde i fjor blev valgt som ”Årets Forening”.

Det første krævede et stort lobbyarbejde dér, hvor beslutningerne træffes. Og netop at gøre sin indflydelse gældende, er noget som Henning Blok Madsen kan. Med 35 års erfaring fra organisationsarbejde i Dansk Metal har han selvsagt en vis ballast på det område; selv lægger han dog ikke skjul på, at det er baneatletikken, som han brænder for.

De små klubbers mand
”Jeg ser mig selv som de mindre klubbers mand og vil gerne være en slags brobygger mellem dem og DAF. Undertiden er det jo som om, at der er længere fra København til Korsør end omvendt,” siger Henning Blok Madsen, der er født og opvokset i Korsør, hvor han fortsat er boende og hver mandag har en tjans som hjælpetræner for klubbens yngste medlemmer.

”Jeg ser gerne, at der i de kommende år bliver arbejdet mere på at udbrede atletikken herhjemme. Vi skal bl.a. have fokus på atletikken i skolerne. Som det er i dag, er det op til den enkelte skole, om de vil have det på skemaet.”

Henning Blok Madsen nævner også uddannelsen af flere ungdomstrænere som et vigtigt fokusområde. En større synliggørelse af atletikken herhjemme ligger ham ligeledes meget på sinde. Som tidligere formand for TV2Øst samt medlem af TV2’s bestyrelse har han også her vist sin evne til at få indflydelse.

Synliggørelsen af dansk atletik er en vigtig forudsætning for at skaffe sponsorer, og her undrer han sig stille over, at det endnu ikke rigtig er lykkedes for forbundet at få tilført flere midler ad den vej. Som et eksempel arrangerer Korsør AM hvert tredje år Broløbet med godt 12.000 deltagere, og her er det ifølge Henning Blok Madsen gode sponsoraftaler, som hans klub har kunnet tegne.


CV
Henning Blok Madsen
Født 1952 i Korsør og er stadig bosiddende i Korsør
Uddannet maskinarbejder 1971
Ansat i Dansk Metal siden 1978 
Ansvarsområder: Afdelingsprojekt, Skolepolitisk arbejde, Medlemsmøder, LO regioner, Kordinerende indsats i forbindelse med politiske konferencer. Folketings-, regionale, samt EU valg. Messer og udstillinger og Forbundets Seniorudvalg
Formand for TV2Øst 1992 – 1996
Medlem af TV2’s bestyrelse 1993-1996
Næstformænd for TV2 Øst repræsentantskab  

Gift med Birgit, 3 børn - Rikke, 37 år, Lotte 31, Søren 30

© Copyright Dansk Atletik Forbund