Loading...

Nyheder 2013

DAF-certificering af motionsløb

01. december 2013 · Jakob Larsen

Udviklingen går stærkt i disse år. Mere end 1.000 motionsløb blev afholdt i 2012 og der er intet, der tyder på, at væksten i antallet falder. Foreningerne står stadig bag de fleste løb, og det skal de selvfølgelig også gøre i fremtiden.

I 2012 startede vi derfor MotionDANMARK Kalenderen. Formålet med kalenderen er, at foreningerne skal være de bedste arrangører og give løberne de bedste oplevelser. Vi arbejder på at Kalenderen skal blive:

 

  • En oversigt over de bedste løb i Danmark, og dermed løbernes  garanti for kvalitet 
  • Et fællesskab for arrangører, hvor vi hjælper hinanden med at udvikle vores løb 
  • En platform, hvor vi kan eksponerer vores løb 
  • GRATIS tilbud, som kan hjælpe med at udvikle motionsløbene.

 

Der er stor interesse for, at komme med i MotionDANMARK Kalenderen 2013, men vi ønsker i år også at udvide muligheden for at komme med i Kalenderen ved at lave oversigt over alle de løb, som er DAF-opmålte (nu kaldet DAF-certificeret). Det skal synliggøres, at disse løb prioriterer kvalitet og arrangørerne har brugt ressourcer på en nøjagtig opmåling af ruten.

DAF-certificeringDaf Certificeringashx 

Udover at vi hjælper med synlig­gørelse og reklame for jeres løb, så tilbyder vi at sende DAF-Observatør ud på dagen til jeres løb, som efterfølgende udarbejder rapport til jer med intern feedback. I får gratis pladser til vores årlige arrangørseminar, hvor vi samler alle arrangørforeninger.  Herudover kan I frit anvende vores certificerings-logo i jeres markedsføring af løbet.

Certificeringen er ikke et krav, men et tilbud. I skal dog være opmærksomme på, at I fremtiden vil det kun være DAF-certificerede løb i Kalenderen, der er gyldige på de danske ranglister. I de kommende år vil ranglisterne blive udbygget således, at nationale, regionale og lokale ranglister, både overor­dnede og for de enkelte aldersgrupper, vil blive lavet på baggrund af de certifice­rede løb.

Vi håber, derfor, at I vil have jeres løb certificeret, og at vi sammen kan udbygge Kalenderen, så den rummer alle de bedste løb i Danmark!

Kravene for at blive Certificeret

 

  • Arrangerende forening er medlem af DAF 
  • Overskuddet går til arbejdet i foreningerne 
  • Ruten er DAF-opmålt
  • MotionDANMARK synliggøres med to bannere i start- og målområde

 

Hvordan bliver vi DAF-certificerede?

Hvis I vil have jeres løb DAF-certificeret eller har spørgsmål, så kontakt Maria Severin på maria@dansk-atletik.dk eller +45 43 26 23 20. 

© Copyright Dansk Atletik Forbund