Loading...

Nyheder 2013

Julehilsen fra formanden

20. december 2013 · Karsten Munkvad

Til foreninger, udvalg, ledere, trænere og aktive.

Som forudsagt for et år siden, blev 2013 et meget spændende og fremgangsrigt år for dansk atletik.

På konkurrencesiden fornemme resultater, i særdeleshed til de talentfulde unge, men også masser af gode præstationer både nationalt og internationalt lige fra ungdom til veteraner.

Nordea-fonden donerede 2,5 mio. kr. til et ”fastholdelsesprojekt” over 2 ½ år, hvor vi i løbet af perioden vil få større viden og værktøjer der kan bidrage til at fortrinsvis unge bliver længere tid i idrætten.

Herudover har der været arbejdet på 3 hovedområder, som hver for sig har givet positive og lovende resultater.

  • Udviklingsprojektet med fokus på flere foreninger og flere medlemmer har, bl.a. med udgangspunkt i motionskonceptet GoRun!, givet over 60 nye foreninger. 
  • MotionDANMARK har udviklet sig til at være et stort og betydningsfuldt fællesskab for motion og motionsløbsarrangører over alle dele af landet. 
  • Sidst – men ikke mindst – har IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton projektet vist sig at overgå alle forventninger. Alle startnumre er revet væk, og der er kolossal interesse – ikke kun i Danmark, men fra hele verden. Vi har, med IAAF’s vicepræsident Sebastian Coes ord, skabt ”The Perfect Storm”.

Forbundets årsmøde blev i slutningen af oktober holdt i Middelfart. Vi havde ændret i  indhold og rammer, lavet det til et fredag-lørdags møde, og kaldte det en årsfest. Et mix af konferencer, gode indlæg, socialt samvær, fest og årsmøde. Evalueringen fra deltagerne var meget positive, så vi gentager succesen den 25. – 26. oktober – samme sted. Sæt allerede nu X i kalenderen. Vi vil have flere med:)

Årsmødet vedtog en ambitiøs Strategiplan med 8 hovedområder. Planen vil være organisationens arbejdspapir til og med 2016. Find den på hjemmesiden, hvis I endnu ikke har set den.

2014 vil bringe atletikken yderligere i fokus. 

Qua bl.a. vores projekter, er vi som forbund og idrætsgren blevet mere interessant. Det vil blive endnu mere synligt, at idrætsgrenen atletik – der rummer de over 1 mio. motionsløbere - er Danmarks største idrætsgren. Ikke mindst vil det blive at tydeligt se i København den 29. marts, hvor mere end 25.000 løbere deltager i verdens første VM med deltagelse af motionsløbere. Det bliver fantastisk! 
Danmarks Idrætsforbund (DIF) har netop tildelt os to projekter. Skole-OL og en videreførelse af GoRun!. Skole-OL er et atletikprojekt for skolebørn, der i flere år med kæmpesucces har kørt i København. Planen er at det over de næste 4 år skal brede sig til mange byer i Danmark. En kæmpe mulighed for baneatletikken og ungdomsatletikken. 

Forlængelsen af Udviklingsprojektet vil medføre, at GoRun! udvikles yderligere. Flere redskaber og spændende tiltag til glæde og nytte for vore foreninger. 

På eliteområdet bliver det ifm. EM i Zürich spændende at se, om vi kan leve op til det fornemme EM for 2 år siden.  

Som det fremgår, sker der rigtig meget i Dansk Atletik Forbunds regi i disse år. Vi gennemgår en kolossal forandring som forbund - som organisation. Mulighederne for at komme til at spille en endnu større rolle på atletik/motionsområdet har aldrig været større. 
Men uden den daglige indsats fra jer var vi aldrig kommet så langt!

Tak til ledere, trænere, aktive og ansatte.    

Med håbet om fortsat udvikling og fremgang i 2014 ønskes I alle 

Glædelig Jul og Godt Nytår

Med venlig hilsen

Karsten Munkvad
Formand

© Copyright Dansk Atletik Forbund