Loading...

Nyheder 2014

Forårsoptagelse for nye talenter

10. marts 2014 · Lars Nielsen

Egentlig bliver der kun optaget nye navne i DAFs Talentudvikling én gang om året. Imidlertid vil der som noget nyt kunne søges om optagelse allerede i foråret på baggrund af resultater opnået i den netop afsluttede vintersæson. Ansøgningsfristen er allerede d. 15. marts.

Da vi har oplevet en række positive henvendelser om optagelse i DAF´s Talentudvikling, på baggrund af opnåede resultater i løbet af indendørs sæsonen, har DAF Elitestab besluttet, at vi vil tilbyde disse aktive at fravige de gældende retningslinjer, om at der kun en gang om året (efteråret) sker en optagelse af nye aktive til Talentudviklingen på vores to EliteKraftCentre i Aarhus og København.

Dette tilbud vil være gratis for resten af sæsonen (frem til medio september) for aktive, som har kvalificeret sig i perioden fra den 1. januar og til og med DMU-inde, og som retter henvendelse til cheftræneren i det relevante EKC.

Tilbuddet har dog enkelte begrænsninger, men vil indeholde følgende tilbud:
•Optagelse i DAF´s talentudvikling fra primo marts.
•Mulighed for at få en sportslig Team Danmark godkendelse fra primo marts – Skal der søge som på TD´s hjemmeside.
•Deltagelse i de resterende hverdagssamlinger, som udbydes i den aktuelle disciplin.
•Deltagelse i felttest.
•Deltagelse i DAF´s Mentaleudviklingstrappe.

Tilbuddet indeholder således altså ikke mulighed for:
•Deltagelse på Påsketræningslejren.
•Deltagelse i evt. resterende weekend samlinger med overnatning og bespisning.

Såfremt dette kunne have jeres eller jeres aktives interesse, bedes I i lighed med optagelsen i efteråret udfylde den vedhæftede ansøgning om optagelse og senest den 15 marts fremsende denne til:

Lars Nielsen EliteKraftCenter Vest
Larsnielsen@mymacmail.com

Carsten Bomme – EliteKraftCenter Øst
carstenbomme@gmail.com

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund