Loading...

Nyheder 2014

DAF's bestyrelse arbejder - fortsat! - frivilligt

25. marts 2014 · Torben Dan Pedersen

En artikel i dagens Politiken har bragt ukorrekte oplysninger om DAF.

I dagbladet Politiken den 25. marts var en artikel, der omtalte honoreringen af formænd for forskellige specialforbund. Artiklen pegede meget rigtigt på, at det - især for formændene -  er et hverv, der kræver mange, mange timers arbejde. I de fleste tilfælde svarende til mere end en halvtidsstilling. Oven i de timer, som en en almindelig fuldtidsstilling lægger beslag på.

I artiklen blev nævnt en række specialforbund, som dækker tabt arbejdsfortjeneste til deres formænd, herunder Dansk Atletik Forbund. Det er imidlertid ikke korrekt. DAF's formand arbejder - sammen med den øvrige bestyrelse - frivilligt og modtager ingen form for honorering eller dækning for tabt arbejdsfortjeneste for indsatsen. En beslutning om honorering og/eller dækning for tabt arbejdsfortjeneste kan alene godkendes af DAF's Årsmøde.

DAF's bestyrelse har taget kontakt til Politiken med henblik på en berigtigelse.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund