Loading...

Nyheder 2014

VM i halvmaraton oversteg de vildeste forventninger

26. maj 2014 · Henriette Leth Nielsen

Knap to måneder er der gået, siden Dansk Atletik Forbund var vært for verdensmesterskaberne i halvmaraton i København lørdag 29. marts. Fra alle sider er der indkommet roser for afholdelsen af en begivenhed, som af IAAF forud for VM blev betegnet som atletikkens p.t. største ”Game Changer” – så store var forventningerne til vores ide om at lade motionsløbere løbe med i VM-løbet.

Knap to måneder er der gået siden Dansk Atletik Forbund lørdag 29. marts var vært for verdensmesterskaberne i halvmaraton i København. 
Atletikforbundet afrunder den gigantiske, internationale løbefest med en status her på siden på nogle af VMs væsentligste detaljer.
Den sidste opgave i VM-værtskabet er aflevering af en samlet rapport for VM til det internationale atletikforbund, og evalueringen af samtlige aktiviteter og det samlede forløb er i fuld gang. Det står dog helt klart, at DAF’s værtskab blev en succes, der langt overstiger alle de forventninger, der forinden var til begivenheden! 
Fra alle sider er der indkommet roser for afholdelsen af en begivenhed, som af IAAF forud for VM blev betegnet som atletikkens p.t. største ”Game Changer” – så store var forventningerne til vores ide om at lade motionsløbere løbe med i VM-løbet. At dømme ud fra tilbagemeldingerne fra IAAF indfriede vi forventningerne. 
Følgende er citater fra lykønskninger, som vi modtog i dagene efter fra IAAF-personale, som alle var til stede i København: 
"Mesterskaber kommer og går. Men en sjælden gang imellem rammer et mesterskab dybt i hjertet med masser af gode minder. VM i København var et eksempel på en sådan begivenhed”. 
Paul Hardy, IAAF Competitions Director. 
”Det er længe siden, at jeg har oplevet en så velfungerende organisering, samarbejdsvilje, effektivitet og imødekommenhed”. 
Carlo de Angeli, IAAF Competition Senior Manager.
"Det perfekte opfatter vi i IAAF som en myte, så vi brugte megen tid på at finde bare én fejl i organiseringen. Hver dag var vi ’dybt skuffede’, fordi vi stadig intet havde at udsætte på arrangørerne – lige indtil IAAF/LOC middagen, hvor vi endelig fandt en ’utilgivelig’ fejl: Der var ingen småkager til kaffen”. 
La Tanya Waweru,  IAAF Coordinatior.
En spørgeskemaundersøgelse blandt de 27.000 danske deltagere har også givet anledning til glæde, idet der blandt langt de fleste svarpersoner er en meget høj tilfredshed med VM. Respondenterne svarede således på spørgsmålene om tilfredshed og interesse for at deltage i fremtidige lignende løb:
• 98 % vil anbefale andre at deltage i et VM halvmaraton i København en anden gang.
• 96 % var enten tilfredse eller meget tilfredse med arrangementet.
• 88 % var tilfredse eller meget tilfredse med den generelle service til løbet.
• 89 % deltager gerne i et fremtidigt internationalt halvmaraton i København
En oplevelse i verdensklasse 
Fra dag 1 var det vores hensigt at levere et løb i verdensklasse. Vi ville have en hurtig rute og vi ville have en fantastisk stemning i gaderne. Mere end 30 bands leverede musik til løberne undervejs, vejret var med os, og foromtalen var enorm, så vi fik stemning: Politiet estimerede, at der var 200.000 tilskuere langs ruten. Direktøren for New York City Marathon, Mary Wittenberg var blandt deltagerne, og efter løbet beskrev hun oplevelsen som værende på niveau med at løbe i London eller New York, mens hun beskrev ruten som utroligt smuk og flad som Berlin. Og vi valgte rigtigt hvad angår ruten! Mændenes vindertid er fortsat verdens hurtigste tid i år, og målt på medianen af sluttid var VM 4 minutter hurtigere end USA’s hurtigste halvmaraton sidste år; 6 minutter hurtigere end Berlin Halvmaraton, som blev løbet dagen efter VM. For et løb af denne størrelse er en median sluttid på 1.52 timer fantastisk! 
Det danske hold 
Også det danske hold nød godt af ruten. 6 personlige rekorder blev det til på en dag, hvor Abdi Ulad Hakim med 1.02.24 timer blot var 29 sekunder fra den danske rekord tilhørende Carsten Jørgensen.
Vi håbede, at VM på hjemmebane kunne motivere vore bedste løbere til at yde deres absolut bedste. Vi synes, at de gjorde det! Flot indsats på en dag, hvor opbakningen til vore løbere var uovertruffen.
Fantastisk kommunikation
Normalt fylder motionsløb ikke alverden i danske medier. VM var da også meget mere end et motionsløb. Men ikke desto mindre var VM’s kæmpe kommunikative succes primært formidlingen af netop motionsløbet.
På de sociale medier fyldte vi også en del. Knap 21.000 fulgte os på Facebook, som sammen med nyhedsbrev til de tilmeldte var vore primære kommunikationsform. Efter VM har Infomedia gennemført en analyse af mediedækningen. På landsplan blev det til mere end 2.000 omtaler af VM i diverse medier med en anslået annonceværdi på over 42 mio. kroner.  VM skabte massiv omtale af dansk atletik! 
TV 
DR1’s fire timer lange transmission kan også kun betragtes som en stor succes. Der var tale om den største – og dyreste - tv-produktion af atletik i Danmark nogensinde. Satsningen var stor: Holdet bag helikopterdækningen ved Tour de France levere billeder fra luften, der var 26 kamerapositioner langs ruten og en omfangsrig anvendelse af live interviews. Alt dette resulterede i en fantastisk udsendelse, som ydermere havde en gennemsnitlig andel af seerne på 33 % - et for DR yderst tilfredsstillende resultat.
At DR’s radioudsendelse have en andel på 35 % gjorde ikke tilfredsheden mindre, og DR’s hjemmeside oplevede en uventet stor interesse for VM. Således var to af de tre mest besøgte sider på hele dr.dk de følgende to dage relateret til VM – med VM-resultater som den mest besøgte side overhovedet! 
Fortræning i foreningerne 
Som led i optakten til VM introducerede vi et tilbud til vore foreninger om deltagelse i et fortræningsforløb med uddannelse af instruktører og besøg i foreningen. I alt deltog 20 foreninger og 1.000 løbere i fortræningen.  Tilbagemeldingerne fra såvel løbere som foreninger har været yderst positive. 92 % af deltagerne var ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med forløbet, som havde den positive sideeffekt, at 6 % af alle deltagere havde meldt sig i en forening netop på grund af VM. 
Økonomi
VM Halvmaraton havde et samlet budget på mere end 20 millioner kroner; et meget stort budget for en et-dages begivenhed.  Det er jo ingen hemmelighed, at det for arrangørerne ofte er en underskudsforretning at holde et internationalt mesterskab.  Sådan blev det ikke ved vores VM. Forbundet har budgetteret med en pæn indtægt på VM, og sådan bliver det også. Og dertil kommer, at forbundets medlemsforeninger samlet set har opnået en syvcifret indtægt i forbindelse med VM – et resultat, som i atletikkens regi er uden fortilfælde. 
Glæde og klager 
Også fra vore samarbejdspartnere har der været stor tilfredshed. Politi, hjemmeværn, redningstjeneste mm. har sendt masser af rosende ord til arrangørerne.  Politiets repræsentant betegnede eventen som ”fantastisk”. Det var dog ikke alle, der var lige så tilfredse som politiet; VM fyldte meget i de københavnske gader. Faktum er dog, at de to kommuner tilsammen blot har modtaget seks skriftlige klager, hvilket må betragtes som yderst tilfredsstillende.  
Kæmpe satsning
Det fremgår nok, at VM var en enorm satsning for DAF. I det sidste halve år arbejdede fem medarbejdere fuld tid på arrangementet, og i tiden op til VM var alle medarbejdere engageret i værtskabet. Det har naturligvis givet et efterslæb på andre områder. Ikke desto mindre føler vi, at ovenstående illustrerer, at satsningen bar frugt – at VM blev en succes, og vel at mærke en succes, der kan og vil blive bygget videre på. 
Målet blev nået! Og hvad så nu?
Da DAF’s bestyrelse tilbage i 2010 besluttede sig for at byde på værtskabet var der et klart formål med ansøgningen: Vi ville vise, at det i København er muligt at afholde et halvmaraton på absolut højeste internationale niveau – under forudsætning af, at by og atletik sammen sætter alle kræfter ind på det. 
Vi synes, at vi nåede målet. Derfor gik vi dagen efter VM i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et årligt tilbagevendende internationalt halvmaraton i København; et halvmaraton som målt på en række parametre med tiden skal blive verdens bedste. Det er en ambitiøs målsætning, som kræver en stærk organisation og en by som aktiv medspiller. Og på nuværende tidspunkt ser det lovende ud. I hvert fald resulterede vores første udmelding i positive tilbagemeldinger fra byen: Således udtalte Carl Christian Ebbesen, kultur- & fritidsborgmester i København følgende om vore planer: ” VM i halvmaraton var en kæmpe succes for løbere og tilskuere. Det er begivenheder som denne, der er med til at gøre København til en af de førende sportsbyer i verden. Et tilbagevendende, internationalt løb vil være en gave til København, og jeg støtter jeg naturligvis op om Dansk Atletik Forbunds gode initiativ”.  
VM 2018 
Udover en årlig tilbagevendende begivenhed er der også planer for fremtiden. For når IAAF’s Road Running Commission på deres møde dagen efter VM gratulerede DAF’s repræsentanter med ordene: ”DAF bør nok ikke vente alt for længe med at søge igen – VM hører hjemme i København”, så var DAF’s bestyrelse ikke længe om at fatte beslutningen: VM Halvmaraton skal tilbage til København, og der arbejdes allerede nu på en ansøgning, som på ny vil vise såvel det danske som den internationale løbemiljø, at dansk atletik er arrangører i verdensklasse. 
Den nødvendige forudsætning
Alt dette sker dog ikke af sig selv. VM 2014 og et fremtidigt værtskab er en umulighed uden et stort arbejde i vore foreninger. 1.500 frivillige bidrog denne gang. Uden dem var der intet VM. Så derfor et stort tak til jer! Et stort tak til foreningerne, som havde mod på at være med i processen, og en opfordring til de øvrige om at hoppe på vognen næste gang – det er for godt til at gå glip af.

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund