Loading...

Nyheder 2014

Atletikken boomer i Silkeborg

04. juni 2014 · Dansk Atletik Forbund

I løbet af et år er tilgangen af børn og unge i SAK77 steget med 40 procent. Forrige tirsdag stod klubben som arrangør af særdeles velbesøgt regionsstævne.

I Region Østjylland udtager man det østjyske hold til DAF's regionsfinale på basis af tre regionsstævner i Randers i begyndelsen af maj, i Silkeborg i slutningen af maj og i Aarhus i juni.


Af en eller anden årsag har klubberne forelsket sig i anden runde på Silkeborg Atletikstadion. Sidste år deltog henved 150 aktive, og i år nåede deltagertallet op på over 160 aktive, som afviklede over 450 starter på lidt over 3 timer.
 
"Vi ved ikke helt præcist, hvor mange der var med, for vi holdt op med at tælle efter 160 deltagere," siger stævneleder Søren Munch fra SAK77.

Det var ikke mindst talstærke delegationer fra SAK77 og Aarhus, der fik tælleapparatet til at snurre i sekretariatet. Aarhus 1900 mødte talstærkt op med 55 deltagere, mens arrangørklubbens deltagertal lå på omkring 70. Randers Freja stillede med 19 deltagere, men der var også deltagere fra Beder-Malling, Odder, Ringkøbing og AGF.

Atletikken boomer i Silkeborg  
SAK77 har løbet af det seneste to år oplevet et boom i medlemstallet blandt børn og unge, som blot i løbet af de seneste år er steget med omkring 40 procent til over 140 aktive. 

"Langt størstedelen er mellem 9 og 13 år, men der kommer også en del på 14-15 år, mens det ligesom i så mange andre klubber kniber for os at få tilgang i de ældste aldersgrupper," fortæller Søren Munch.
 
På grund af det store antal deltagere begyndte stævnet allerede kl. 17.30, men det kneb med at få stævnet færdigt til kl. 20.45 som forudsat i tidsskemaet.
 
"Vi skal nok have en snak blandt klubberne i Region Østjylland om hvordan vi undgår så store stævner på en hverdagsaften. Men problemet er jo positivt," mener Søren Munch.

Regionsstævne - Silkeborg 27. maj 2014

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund