Loading...

Nyheder 2015

Invitation til alle DAF klubber til Atletikkens Årsfest 2015

27. marts 2015 · Dansk Atletik Forbund

Bestyrelsen i Dansk Atletik Forbund håber at se DIG til Atletikkens Årsfest 2015 lørdag 3. oktober kl. 9.30 på Brogaarden på Fyn

Den første lørdag i oktober ønsker vi at samle alle med interesse for atletik, løb og motionsgang – for sammen at vælge de vigtige beslutninger for fremtiden og sikre den bedste udvikling i dansk atletik og motion.   
Så husk at sætte X i kalenderen og kom og vær med! 
I år begynder vi lørdag formiddag med Årsmødeprogrammet. Dagsorden jf. DAF’s love § 11 vil fremgå af det endelige program. Efterfølgende skal vi debattere og lade os inspirere, bl.a. kommer vores nyuddannede unge ledere og præsenterer projekter fra Make Athletics Happen. Vi skal også hylde årets ildsjæle, spise og feste sammen  
Atletikkens Årsfest er et vigtigt demokratisk forum, hvor vi opfordrer til, at alle foreninger deltager – også med nye og unge repræsentanter. 
Vi mødes på Brogaarden, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart http://www.brogaarden.dk/find-vej-til-kursuscenter-brogaarden-ved-middelfart-pa-fyn  
Tilmelding sendes til DAF kontor daf@dansk-atletik.dk senest fredag 18. september 2015 kl. 12.00
Stemmeberettigede deltager gratis, men betaler for evt. overnatning. 
Vigtige datoer
10. august: Indstilling af årets leder, årets forening og årets arrangør
28. august: Frist for forslag vedr. love og bestemmelser 
11. september: Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside
18. september kl. 12.00: Tilmeldingsfrist
19. september: Frist for kandidatur til bestyrelsespost
3. oktober: Atletikkens Årsfest
DET MED SMÅT
Stemmeberettigede – er klubrepræsentanterne, DAF’s bestyrelse samt fagudvalgenes formænd. Pba. seneste medlemsindberetning har hver klub én stemmeberettiget repræsentant, og klubber med 100 eller flere aktive medlemmer har to. Klubber, som er optaget i Dansk Atletik Forbund efter seneste tidspunkt for medlemsindberetning, men før årsmødet, har én repræsentant. 
Den stemmeberettigede råder over én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Klubber kan ved forfald sende en suppleant.
Medlemmer af DAF’s bestyrelse samt formænd for fagudvalgene kan ikke samtidig være stemmeberettigede klubrepræsentanter på årsmødet.
Har en klub ikke indsendt medlemsindberetning og/eller er i kontingentrestance, har klubbens repræsentant(er) ikke stemmeret på årsmødet.
Øvrige deltagere – Medlemmer af DAF’s udvalg, ansatte i DAF, samt særligt indbudte kan deltage i årsmødet uden stemmeret, men med taleret. Klubber kan også blandt deres medlemmer tilmelde gæster uden stemmeret. Endelig kan DAF invitere gæster som tilhørere.
Indstillinger til ”Årets Forening”, ”Årets Leder”, ”Årets arrangør” – Ved årsfesten vil vi hædre en forening,  en leder og en arrangør for indsatsen i det forgangne år. 
Bestyrelsen indkalder hermed indstillinger til de 3 hædersbevisninger. Indstillinger skal foretages skriftligt og være DAF i hænde senest søndag den 10. august 2015.
Forslag – Forslag vedrørende ændringer af DAF’s love og bestemmelser skal sendes til DAF kontor senest søndag den 28. august 2015. 
Ret til at stille forslag har klubber, samt bestyrelse og fagudvalg/underudvalg. Der opfordres til at motivere forslagene, henvise til tilhørsforhold (regel- eller lovparagraf) samt klart tilkendegive, hvem der er forslagsstiller.
Personvalg – Ved personvalg kræves personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater. Kandidater til bestyrelsesposter skal melde deres kandidatur til DAF kontor senest en uge efter offentliggørelsen af årsmødematerialet. Dog kan kandidater opstille på selve dagen, hvis der er vakante pladser, eller hvis vakance opstår på selve dagen.

© Copyright Dansk Atletik Forbund