Loading...

Nyt fra DAF-kontoret

HUSK DEADLINE 14.JUNI: Medlemshøring om ny organisationsmodel for Dansk Atletik Forbund

02. juni 2015 · Henriette Leth Nielsen

Ny Organisationsstruktur BilledeKære DAF forening

Som I sikkert har hørt, er det på det seneste årsmøde besluttet at gå DAF’s organisation efter i sømmene og bestyrelsen er pålagt at fremlægge konkrete ændringsforslag til afstemning på årsmødet 3. oktober 2015. Et meget vigtigt led i processen frem imod det endelige forslag er en høringsrunde, der skal sikre alle foreningsmedlemmer muligheden for at kommentere og komme med ideer til forslaget, der kan læses her.

Det vi vil bede om jeres reaktioner på, er det udkast, der her fremsendes (se vedhæftede). Det er udarbejdet af en arbejdsgruppe med reference til bestyrelsen, og med deltagelse både fra administration, bestyrelse og foreninger. Gruppen har forsøgt efter bedste evne at udmønte de retningslinjer årsmødet 2014 udstak (referat). Det vi især vil høre jer om er, hvorvidt det aktuelle udkast indfrier målsætningen om den organisation vi skal bruge?

Vi glæder os til at modtage jeres input, som skal sendes til DAF kontor daf@dansk-atletik.dk inden 14. Juni.

Alle foreningsmedlemmer er velkomne til at give deres besyv til forslaget, men husk at samle klubbens kommentarer i én mail til DAF-kontoret.

Med venlig hilsen
på vegne af DAF bestyrelse

© Copyright Dansk Atletik Forbund