Loading...

ARD dokumentar om doping i atletik

Gårsdagens udsendelse på ARD: Dansk Atletik Forbunds reaktion

02. august 2015 · DAF

Dansk Atletik Forbund ønsker i forlængelse heraf at tilkendegive den største utilfredshed med, at vores værste anelser tilsyneladende bekræftes.

Lørdag eftermiddag viste den tyske tv-station ARD en dokumentar om udbredt dopingmisbrug i atletikken; primært med fokus på udholdenhedsdisciplinerne.

Dansk Atletik Forbund ønsker i forlængelse heraf at tilkendegive den største utilfredshed med, at vores værste anelser tilsyneladende bekræftes.

At vores, og andre nationers, atleter, som ikke snyder sig til deres resultater, skal snydes for den belønning, deres hårde arbejde gennem mange år gør dem fortjent til, er en skamplet for vores sport.

Samtidig må vi desværre konstatere, at vi ikke er overraskede over udsendelsens indhold. Allerede i december 2014 viste en dokumentar fra samme tv-hold, at der er store problemer i udvalgte lande. DAF sendte ved den lejlighed et åbent brev til IAAF, hvori vi gav udtryk for ønske om hurtig handling og åbenhed omkring forløbet. Tre af hinanden uafhængige undersøgelser pågår fortsat i forlængelse af denne udsendelse, og DAF afventer resultaterne fra WADA, IAAF og IAAF’s etiske komite.

DAF har i nordisk regi tidligere præsenteret modeller, hvor ikke kun atleter, men også nationale beslutningstagere, trænere og øvrig stab kan pålægges straffe. Det er for DAF uforståeligt, at ledere og trænere med omfattende engagement i dopingaktiviteter fortsat kan have deres virke i sporten. Vi vil arbejde for, at der etableres straframmer for forbundsofficials i tilfælde af omfattende dopingmisbrug i konkrete nationer. Ligeledes vil vi arbejde for langt større økonomiske konsekvenser for atleter og forbund, som bedriver systematiseret doping.

På IAAF’s kongres begynder om knap tre uger, skal der vælges ny præsident for IAAF. DAF er i kontakt med de to præsidentkandidater med henblik på at få udvidet indsigt i deres planer for forbedring af situationen omkring doping i atletik.

For yderligere kommentarer henvises til forbundets formand, Karsten Munkvad (tlf. 4025 1464) eller forbundets direktør, Jakob Larsen (tlf. 2944 4332).

© Copyright Dansk Atletik Forbund