Loading...

DAF Årsmøde 2015

Alle DAF-klubber inviteres til Atletikkens Årsmøde lørdag 3. oktober kl. 9.00-16.30

12. august 2015 · Henriette Leth Nielsen

Bestyrelsen i Dansk Atletik Forbund håber at se så mange deltagere som muligt til Atletikkens Årsmøde 2015

Den første lørdag i oktober ønsker vi at samle alle med interesse for atletik, løb og motionsgang – for sammen at vælge de vigtige beslutninger for fremtiden og sikre den bedste udvikling i dansk atletik og motion.

Så husk at sætte X i kalenderen og kom og vær med!

Bemærk ny tidsramme: I år begynder vi lørdag morgen og slutter sidst på eftermiddagen. Dagens tema vil handle om ny vision for Dansk Atletik Forbund – hvad skal definere forbundets retning fremadrettet. Der bliver lejlighed til at debattere aktuelle tiltag og projekter med både bestyrelse og stab.

Det endelige program med dagorden for årsmøde jf. DAF’s love § 11 følger ultimo august.

Tilmelding til DAF kontor daf@dansk-atletik.dk senest fredag 18. september 2015 kl. 12.00

Vigtige datoer
20. august Indstilling af årets leder, årets forening og årets arrangør
28. august Frist for forslag vedr. love og bestemmelser
11. september Årsmødemateriale offentliggøres på forbundets hjemmeside
18. september kl. 12.00 Tilmeldingsfrist
19. september Frist for kandidatur til bestyrelsespost
03. oktober Årsmøde på Brogaarden Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart

© Copyright Dansk Atletik Forbund