Loading...

Succesfulde roadshows i Vejle og Brøndby:

Erfaringsudveksling og gode idéer på tværs af klubberne

28. september 2015 · Henriette Leth Nielsen

Efter formandens fremlæggelse af nyt fra Dansk Atletik Forbund var der mulighed for at de fremmødte kunne stille spørgsmål til bestyrelsen på de to roadshow, der blev holdt i henholdsvis Vejle og Brøndby tidligere i september. Spørgetiden blev dog også brugt til dialog, klubberne imellem, idet mange havde en kommentar eller forslag til de emner, andre klubber tog op.

Hermed et lille uddrag af roadshowet i Brøndby: 

Skole OL

Birthe, Helsingør Atletik: Savner evaluering af Skole OL og foreslår erfaringsudveksling med andre Skole OL-arrangører. Helsingør Atletik blev efter Skole OL kontaktet af Fredensborg Kommune, som også ønsker at være med i Skole OL. Helsingør Atletik har fået et godt samarbejde med kommunen i forbindelse med afholdelse af Skole OL-stævnet.

Knud, Hillerød:Vi kan præge idrætslærerne – inspirere. Foreslår at etablere alliancer med idrætslærerne.
Stille sig til rådighed for skolearrangementer. 

Veteraner

Vagn, Dianalund IF:Ønsker flere deltagere til veteranarrangementer og mere synlighed af veteraner bla. til store løb.

René, Ballerup AC:Ballerup AC får god støtte fra kommunen og BAC pleaser kommunen med det, de gerne vil have. BAC tilbyder f.eks. noget for 60+, hvilket har givet ekstra mandskab til veteranholdet.

Knud, Veteranudvalget:Glæder sig til at den nye organisation forhåbentlig bliver vedtaget. Den medfører nemlig uddelegering arbejdet til kommiteer. VU har været usynligt i nogle år. Der kommer til at ske forandringer. Der er mange stævner internationalt og nationalt.
Savner opmærksomhed på frontsiden af DAF´s hjemmeside, når der vindes medaljer til VM, EM og NM. Bruger Facebook som formidlingskanal og har nu 400 medlemmer på masters.dk gruppen. Hvis den nye organisation bliver vedtaget, har vi allerede udpeget nye medlemmer. Der er veterankonference d. 22. november. EMACS i Aarhus forventes at blive det største EM nogensinde. VU tager visionen med i sine planer.

Martin, Hvidovre:Der er potentiale i veteranerne. Gør brug af sloganet Sport for life! – Bevæg dig for livet! Da atletik netop kan dyrkes hele livet.

Knud, Hillerød:Veteraner er ikke blot konkurrencedeltagere. Rigtig mange er også klubaktive på andre fronter.

Vagn, Dianalund:Mange af dem, der dyrker atletik i folkeskolen, ved ikke, at der findes veteranatletik.

Karsten Munkvad, DAF:DAF vil også bruge EM for veteraner i Aarhus i sin vision. Det afsluttende EM i maraton er åbent for alle.

Gang

Arne, Motionsforeningen:Gængerne mister medlemmer og ønsker hjælp fra DAF til at få eks-løbere til at blive gængere.

Karsten Munkvad, DAF: Har netop opfordret Aarhus 1900 til at tage gang med på tilbudsprogrammet. Opfordrer gængerne til at tænke nyt. Foreslår at samarbejde med veteranerne og evt. tage en snak med Køge om, hvorfor de godt kan få folk ud at gå. 

Martin, Hvidovre Atletik: Opfordrer DAF til at lytte til gængerne og budgettere med gængerne.

Karsten Munkvad, DAF: Kommer på årsmødet, hvis der er nogle konkrete projekter.

Jan, Motionsforeningen:Hvorfor er her ikke flere gængere? Mit indtryk er, at I alle kender hinanden.

Birthe, Helsingør Atletik:Til Jan; grib i egen barm – gå sammen med andre gangforeninger og brug hinanden.

Martin, Hvidovre Atletik:Brug alle kommunikationskanaler.

Karen, Motionsforeningen:Flere gangforeninger deltog i Årsmøder, da vi havde vores eget gangforbund.

Inge, Hvidovre Atletik:Udveksle erfaringer gængerne i mellem.

Jan, Glostrup Atletk:Brug de lokale medier til gang.

Faciliteter og klubudvikling

Jan, Glostrup Atletik: Foreslår fælles arrangement på tværs af klubberne. Glostrup har gode faciliteter, måske fordi de bliver brugt af mange idrætsgrene. Ønsker en ”løbe-hal”, som kan bruges af andre idrætter.

René, Ballerup AC: BAC får støtte til eliteprojekter og Skole OL. BAC har været i gang med klubudvikling, hvorigennem klubben fandt ud af, at de projektarbejder. Lige nu er de i gang med et pilotprojekt for talentudvikling. René opfordrer andre klubber til at se på, hvordan de arbejder som klub.

Martin, Hvidovre Atletik: Hvad er DAF´s strategi omkring faciliteter?

Torben Dan, DAF:Har haft møde med overborgmester Frank Jensen om en fælles hal i flere etager. Frank Jensen var uforstående, da København har flere haller allerede og mener, at vi bare kan løbe 170m fremfor 200m. 

Politik

Birthe, Helsingør Atletik: Alt for få politikere ved, hvor stor en indsats, der bliver gjort for idrætten. 3 ud af 22 byrådspolitikere mødte op til et infomøde omkring ovennævnte.

Knud, Hillerød: Hillerød kommune lavede på et tidspunkt et regnskab over, hvor mange frivillighedstimer, der blev lagt i klubberne/foreningerne. Det svarede til 41 mill. i lønkroner.

Alliancer med andre idrætsgrene

Inge, Greve Atletik: Projekter. Få en synergi i gang af alle de store projekter.

Karsten Munkvad, DAF:Opfordrer til at søge alliancer med andre idrætsgrene. Andre idrætsgrene vil gerne være med i Skole OL.

René, Ballerup AC: Fortæller om deres alliancer med bl.a. cykling og svømning og arrangerer nu Ballerup Triatlon, som har medført nye atletikmedlemmer fra svømning.

Torben Dan, DAF: Vores værditilbud er måske defineret forkert. Vi har en kæmpeopgave i at brande atletikken som andet end elite for at holde på bredden. Bl.a. brande fællesskabet. Atletik kan meget let fremstå som lidt for nørdet – lidt for elitært.

Unge versus ældre

Torben Dan, DAF: Spørger Tanja fra Hvidovre, hvad hun som ung tænker om alle de gamle, der sidder her til mødet?

Tanja, Hvidovre Atletik:Deltager i roadshowet for at lytte og håber der kommer flere yngre/grønne næste gang. Tænker ikke på, at de andre er gamle – blot erfarne.

© Copyright Dansk Atletik Forbund