Loading...

Doping:

Dansk Atletik Forbund bakker op om IAAFs udelukkelse af det russiske atletikforbund

18. november 2015 · Henriette Leth Nielsen

Som følge af WADA's undersøgelseskommissions rapport om doping i det russiske atletikmiljø udelukkede det internationale atletikforbund, IAAF, fredag aften 13. november det russiske atletikforbund fra deltagelse i internationale atletikkonkurrencer indtil videre. Afgørelsen skete efter en afstemning hvor 22 ud af de 23 stemmeberettigede medlemmer stemte for suspension og en imod. 

IAAF har i forlængelse af beslutningen nu nedsat undersøgelseskommission, som skal vurdere det russiske forbunds indsats med henblik på at leve op til antidoping kodekset og dermed atter få mulighed for at være fuldgyldigt medlem af IAAF. Dansk Atletik Forbunds formand Karsten Munkvad udtrykker sin tilfredshed med beslutningen i følgende kommentar:

- DAFs bestyrelse er bekymret på atletikkens vegne og ser med stor alvor på den verserende sag om doping og korruption. Bestyrelsen har drøftet forskellige holdningstilkendegivelser, følger udviklingen tæt og afventer nu den kommende rapport om IAAF’s rolle i den verserende sag, der offentliggøres inden årsskiftet.

  • Læs mere på IAAF hjemmeside.
  • Læs også en udtalelese fra det europæiske atletikforbund, European Athletics her.

© Copyright Dansk Atletik Forbund