Loading...

Vellykket premiere på nyt DAF-initiativ:

Åbent Hus genererer åben dialog og videndeling

16. december 2015 · Henriette Leth Nielsen

Første udgave af DAFs nye kommunikationstiltag blev et vellykket arrangement med cirka 20 deltagere til Åbent Hus tirsdag 15. dec.

Udover informerende mails og nyhedsbreve samt levende opslag med video og billeder på Facebook og hjemmeside, er den direkte og personlige kontakt et vigtigt element i vores kommunikation. Det gælder også for DAF, der ønsker en nem, ligefrem og åben dialog i hele organisationen - og derfor har etableret et nyt tiltag i form af Åbent Hus for alle en gang i kvartalet. Første Åbent Hus blev afholdt tirsdag 15. december i Idrættens Hus i Brøndby.

Efter en kort velkomst fra DAFs formand præsenterede alle fremmødte kort sig selv, hvorefter Karsten Munkvad fortalte om DAFs aktuelle nøgleprojekter, der alle er en del af forbundets strategiplan for 2014-2017.

DAFs nøgleprojekter

    • Bevæg dig for livet – Løb: Kæmpe projekt der skal generere meraktivitet på motionsområdet, bl.a. via GoRun. Projektet skulle gene komme i kæmpe vækst næste år. Bevæg dig for livet - Løb er et samarbejde mellem DGI og DAF og er dermed samtidig et "brobygningsprojekt", hvor to forskellige kulturer  skal mødes og samarbejde.
    • Elite: Sara Slott er en rigtig god ambassadør for DAF: Hun har været med i 13 år og er en fantastisk rollemodel; hun er kvinde, hun er mor, hun er dygtig, hun er foreningsmenneske og hun er en af DAFs centrale deltagere til OL i Rio i august 2016
    • Skole OL: Skole OL er i vækst, og pt er der 22 klubber, der arrangerer Skole OL lokalstævner i foråret 2016.

 

KomitéerEfter en kort gennemgang af DAFs nøgleprojekter, fortalte formanden, at forbundets nye organisation er ved at tage form, hvilket der kan læses mere om her

DAFs fire komitéer er nu fuldtallige og er i gang med at definere deres fokusområder for 2016 og videre frem. Til Åbent Hus-arrangementet gav de fire nyetablerede komitéer en status på deres arbejde: 

Børne & Ungdom ved formand Anne-Line Mørck: "Vi holdt vores første møde i søndags - og vi har haft en rigtig god start! Trods forskellige størrelser og ancenitet rumler vi med samme udfordringer i de klubber, vi er repræsenteret i i B&U komitéeen: Hvordan får vi fat i flere trænere, og hvordan får vi fat i mere kvalificerede trænere. Vi kom hurtigt til at tale om vidensdeling. Det er spændende at arbejde med kortlægning af, hvad vi har at arbejde med. Senere skal vi tale stævneplanlægning etc. Der er kæmpe forskel på, hvordan vi arbejder i øst og vest. Vi satser på fire fysiske møder i år + masser af skypemøder. Vi mangler stadig to unge komitémedlemmer på under 25 - vi går efter to fra samme klub, så de kan støtte hinanden." Læs B&U-komitéens kommisorium her.

Masters ved formand Knud Høyer: "Vi holdt vores konstituerende møde 4. november. Vores kommisorium er færdigt. Vi havde planlagt udviklingskonference 20. nov, som vi aflyste pga snevejr. Konferencen er nu flyttet til træningskonference i Skive 20/21 feb. Vores strategimål for 2015 + 2016 er, at vi meget gerne vil deltage i Vision 25-50-75. Deadline for en konkret plan for dette er marts 2016. Planen skal også indeholde en kommunikationsplan, idet vi gerne vil være mere synlige. Flere skal blive til endnu flere. Og så vil vi meget gerne være med til at understøtte motionsgang. Deadline er engang inden sommerferien. Vi har fået en henvendelse fra Mikkel Larsen, idet han gerne vil markedsføre EMAX 2017 i Århus sammen med Masters-komitéen. Efter årsmødet i 2016 skal vi opstille konkrete mål for danske og internationale mesterskaber. European Masters har kæmpestore forventninger til VM masters 2017. Læs referat af komitéens konstituerende møde her" Læs Masters-komitéens kommisorium her.

Senior komité ved formand Thomas Bøgh: "Stort fremskridt, at vi nu er fem i gruppen. Vi vil gerne se på stævnekalenderen og se på, om den kan tilgodese flere atleter. Læs referat af komitéens konstituerende møde her." Læs Senior-komitéens kommisorium her.

Teknisk komité ved formand Martin Roald-Arbøl: "Vi konstiuerede os til et møde 26 nov. Vi vil gerne sikre os, at kvaliteten bliver bedre. Vi har undersøgt, hvilke nye stadionanlæg, der er på vej - Gentofte er vist ved at etablere nyt stadionanlæg. Referat fra vores konstituerende møde kan læses her". Læs Teknisk komités kommisorium her.

Karsten Munkvad fortalte endvidere:

   • Fremover ønsker vi at afholde åsmøde hver andet år og arrangere noget andet hvert andet år - i lighed med bl.a. Norge og DGI. Årsmødet kræver mange administrative arbejdstimer, så en idé kunne være at arrangere videndeling mellem komitéerne eller lignende hvert andet år. 
   • Vi holder et skype-bestyrelsensmøde torsdag 17. dec, hvor vi bl.a. aftaler et to-dages årsmøde i oktober

Endelig viste Karsten Munkvad nogle Danmarkskort over atletikdanmark, der med lyse og mørke nuancer indikerer antallet af atletikaktive i de forskellige områder i landet, antallet af anlæg, antallet trænere etc. Kortene tjener til at danne os et indtryk af, hvor i landet atletikken er meget udbredt og hvor i landet, atletikken godt kan trænge til at blive mere udbredt. Se Danmarkskortene her.

Blandt kommentarer fra deltagerne kan nævnes, at Niels Jørgen Holdt fra Sparta, foreslår formanden at tage rundt og besøge klubberne i endnu højere grad end i dag.

Efter nøjagtig to timer sluttede DAFs første Åbent Hus, hvor Karsten Munkvad ønskede god jul og fortalte, at næste Åbent Hus bliver i marts, og at der vil blive afholdt et lignende arrangement en gang i kvartalet.  

© Copyright Dansk Atletik Forbund