Loading...

Om DAF

DAF foreningsundersøgelse 2015 klar nu

18. december 2015 · Henriette Leth Nielsen

DAFs foreningsundersøgelse 2015 viser bl.a en markant stigning i antallet af klubber, der afholder motionsløb og skolearrangementer.

Et af målene i DAF strategiplan 2014-2016 er at foretage en årlig foreningsundersøgelse blandt samtlige forbundets medlemsforeninger, for herigennem at øge kendskabet til de aktuelle forhold hos vores foreninger. Samtidig tager vi pulsen på foreningernes tilfredshed med deres medlemskab og gør os klogere på i hvilke anliggender, forbundet har bedst relevans.

Inden for langt de fleste områder er forholdene uændret fra 2014 til 2015. Men i 2015-besvarelserne er der langt flere klubber, der afholder følgende arrangementer i forhold til 2014:

  • Motionsløb
  • Skolearrangementer
  • Træningslejre
  • Atletikstævner
  • Atletikskoler

Denne stigning skyldes ikke mindst den generelt øgede interesse for motionsløb samt Skole OLs udvikling med ikke færre end 17 lokalstævner i 2015 mod fem lokalstævner i 2014.

Rapporten viser desuden, at 2/3 af klubberne aktivt har rekrutteret nye medlemmer i 2015. Læs hele rapporten her. I rapporten er tallene for 2014 markeret med grå, mens 2015-tallene er vist med blå-grønne søjler. 

Tak til alle der deltog i undersøgelsen i 2015 - vi håber, at endnu flere vil deltage i undersøgelsen i 2016.

 

 

© Copyright Dansk Atletik Forbund